Nieuwe bekostiging wijkverpleging

  • 20 juni 2017
  • Nieuwsbericht
  • Maatschappij & Gezondheid

Van ‘uurtje, factuurtje’ naar cliëntkenmerken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft donderdag de resultaten bekend gemaakt van een enquête onder wijkverpleegkundigen naar de belangrijkste cliëntkenmerken die van belang zijn voor het bepalen van de indicatie. De top 5 van deze kenmerken is de eerste stap op weg naar een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging. V&VN maakt zich daar al jaren sterk voor, omdat het huidige model geen recht doet aan de praktijk.

Geen minuten meer inschatten en factureren dus, maar de gehele context meewegen. Dat is de opzet, en het inventariseren van de cliëntkenmerken is stap 1. Ruim 1000 verpleegkundigen deden – via V&VN - mee. De top 5 die dat oplevert, is donderdag 15 juni door de NZa bekend gemaakt. Voorzitter Henk Bakker tijdens de presentatie van de kenmerken: "Hiermee krijgen wijkverpleegkundigen het vak weer terug. Ik ben blij dat de NZa inhoudelijk optrekt met het veld."

Van productie naar zelfredzaamheid

Bij de belangrijkste cliëntkenmerken gaat het niet om de precieze ziekte of kwaal, maar om zaken als ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), het sociale netwerk, zelfredzaamheid, de fase waarin mensen verkeren etc. Het geheel is bepalend voor de zorgbehoefte en de manier waarop zorg wordt verleend. Er moet een verschuiving op gang komen van productie leveren naar zelfredzaamheid stimuleren, en van handelingen afvinken, naar effectieve samenwerking met de betrokkenen rondom de cliënt. 

"Deze inventarisatie van cliëntkenmerken is een heel goede stap op weg naar een beter model," zegt directeur Sonja Kersten van V&VN. "Niet alleen gaat er nu onnodig veel tijd naar administratie, maar het effect van het handelen van de wijkverpleegkundige wordt ook niet zichtbaar. En juist die kennis is waardevol en heel goed te gebruiken voor de bekostiging. Een aantal minuten zegt niets over kwaliteit."

Volgende stap

Vrijwel alle partijen reageren enthousiast op de aanpak van de NZa. De Patiëntenfederatie bijvoorbeeld, maar ook verzekeraars, die nu vaak het gevoel hebben ‘achter de feiten aan te lopen’ omdat de resultaten van het werk van wijkverpleegkundigen niet of pas na maanden zichtbaar worden. De NZa gaat nu verder en onderzoekt samen met een team van verschillende universiteiten hoe de cliëntkenmerken goed kunnen worden toegepast in een bekostigingssysteem. Doel is om in 2019 een nieuw model in te voeren.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)