MSVT wordt (gespecialiseerde) verpleging

  • 22 december 2017
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Per 1 januari 2018 stopt de MSVT-beleidsregel. MSVT wordt dan  overgeheveld van de medisch specialistische zorg naar het kader wijkverpleging. Ook (wijk)verpleegkundigen zullen te maken krijgen met deze wijziging. 

Vanaf 2018 zal de wijkverpleegkundige ook voor alle cliënten die voorheen op basis van MSVT in zorg kwamen de indicatiestelling doen, waarbij de  gehele context en eventuele andere problematiek in beeld wordt gebracht. De verpleegkundige zorg in het kader van de medische behandeling en de opdracht van de medisch specialist wordt daarbij  integraal overgenomen  in de indicatie. 

Een aantal wijzigingen.

Vanaf 2018 zal er geen sprake meer zijn van MSVT hoog en MSVT laag complex. MSVT gaat op in verpleging (VP) of gespecialiseerde verpleging (GVP). Ook vervalt de niet limitatieve lijst van handelingen. En cliënten die voorheen via MSVT zorg ontvingen, moeten vanaf 1 januari in de doelgroepenregistratie worden meegenomen. 

Wijzigingen voor Wlz-cliënten

Voor Wlz-cliënten is het belangrijk te realiseren dat wijkverpleging niet in samenloop met Wlz mogelijk is. De verpleegkundige zorg moet dan worden bekostigd uit de Wlz-tarieven. Wanneer sprake is van Wlz-cliënten die een zeer complexe medisch specialistische verpleegkundige behandeling behoeven, waarvan de kosten niet uit de integrale Wlz-tarieven kunnen worden gedekt, kunnen de kosten in onderlinge dienstverlening met het ziekenhuis vanuit het kader MSZ worden bekostigd. 

Uniform overdrachtsformulier

Door de wijzigingen van de afbakening, moet ook het uniforme overdrachtsformulier aangepast worden. Voor 1 januari 2018 is dit niet meer haalbaar.

De verschillende wijzigingen zijn opgenomen in bijgevoegde factsheet. Dit is een voorlopige factsheet omdat er nog aanvullende informatie van VWS zal worden toegevoegd.Het streven is dat de  definitieve versie van de factsheet en het uniforme overdrachtsformulier uiterlijk 1 februari 2018 gepubliceerd. 

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.