Meld je aan voor klankbordgroep Indicatiestelling

  • 5 mei 2017
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

In het kader van het project  'Ondersteuning bij de verpleegkundige indicatiestelling’ organiseert V&VN een klankbordgroep Toolbox indicatiestelling.  Verpleegkundigen die in de wijkverpleging de zorg indiceren en organiseren,  worden van harte uitgenodigd zich voor de klankbordgroep aan te melden.  

Klankbordgroep in het kort

Om zoveel mogelijk wijkverpleegkundigen de gelegenheid te geven om deel te nemen aan de klankbordgroep organiseren we deze op drie locaties in het land. Per bijeenkomst is er plek voor 10-12 wijkverpleegkundigen. Bij meer aanmeldingen maken we een selectie op basis van spreiding over organisaties en het land.

Datum/tijd/plaats:      

Utrecht (V&VN): dinsdag 20 juni van 14.00 tot 17.00 uur 

Tilburg (Thebe) woensdag 28 juni van 14.00 tot 17.00 uur             

Zwolle (Icare): donderdag 29 juni van 14.00 tot 17.00 uur (Strausstraat 1 Zwolle)

Wat houdt het project in?

Het ministerie van VWS heeft V&VN de opdracht gegeven om in kaart te brengen welke hulpmiddelen beschikbaar zijn ter ondersteuning van het indiceren en organiseren van zorg door wijkverpleegkundigen. Je kunt bij een hulpmiddel denken aan een risicosignaleringslijst, de TFI of bijvoorbeeld het Ecogram. Het doel van dit project is om een toolbox samen te stellen met hulpmiddelen die in de praktijk gebruikt worden en tevens te toetsen in welke mate deze hulpmiddelen wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Waarom een klankbordgroep?

Om dit project te laten slagen hebben wij jouw hulp nodig. Wij willen in de klankbordgroepen samen met jou een antwoord vinden op vragen als: Welke hulpmiddelen worden er gebruikt in de praktijk ter ondersteuning van het verpleegkundige indicatieproces? In welke mate ondersteunt het hulpmiddel bij de verpleegkundige besluitvorming? Welke thema’s moeten volgens jou tenminste aan bod komen tijdens een indicatie? Op welke thema’s mis je hulpmiddelen? Hoe kunnen wij de verzamelde hulpmiddelen verspreiden en borgen binnen de wijkverpleging?

Per klankbordgroep organiseren we twee bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst (juni) ligt de focus op het inventariseren van hulpmiddelen ter ondersteuning van het verpleegkundige indicatieproces. In de tweede bijeenkomst (september/oktober) ligt de focus op terugkoppeling van de resultaten van de eerste bijeenkomst en de verspreiding en borging van de toolbox.

Enthousiast geworden?

Wil je deelnemen aan de klankbordgroep stuur dan voor 12 juni een mailbericht naar Donja Mijnarends, d.mijnarends@venvn.nl o.v.v. de plaats waarin je wilt deelnemen. Bij de bevestiging ontvang je de locatiegegevens en het programma van de bijeenkomst.

Bij vragen en/of meer informatie neem gerust contact op met Conny Bouwer, projectleider, cbouwer@projektcy.nl; mobiel 06 28 77 12 17

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!