Meer aandacht voor MGZ in nieuwe Hbo-v opleidingen

 • 29 januari 2015
 • Nieuwsbericht
 • Maatschappij & Gezondheid

Op 28 januari presenteerden de 17 hogescholen met een verpleegkunde opleiding gezamenlijk het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing. De zorg is sterk aan het veranderen en het huidige profiel uit 2001 is verouderd. De focus op ziekte en zorg is steeds meer verlegd naar een focus op het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag. Verpleegkundigen spelen daarin een grote rol. Ongeveer 30 procent van alle verpleegkundigen zijn op hbo-niveau opgeleid. Ieder jaar starten ruim 3.000 studenten met deze opleiding. Het nieuwe profiel sluit naadloos aan op het in 2012 door de beroepsorganisatie V&VN gepresenteerde beroepsprofiel Verpleegkundige. Alle bachelor opleidingen verpleegkunde starten nu met de vernieuwing van hun curricula. Per regio gaan zij met de zorgaanbieders het keuze-onderwijs en stages vormgeven. Vanaf september 2016 zullen de eerste studenten volgens nieuwe curricula worden opgeleid.

Waarom is deze vernieuwing nodig?

 • de zorg verandert: veel zorg verschuift van intramuraal naar thuis;
 • er is weer een veel grotere vraag naar wijkverpleegkundigen;
 • meer patiënten hebben meerdere aandoeningen, waardoor de zorg complexer wordt;
 • er zijn veel technologische ontwikkelingen  zoals E-health en domotica;
 • patiënten en mantelzorgers zijn mondiger en willen beter geïnformeerd  worden; interprofessioneel samenwerken wordt steeds meer nodig omdat het accent in de zorg op het bevorderen van gezond leven en participatie ligt

Wat zijn de grootste veranderingen?

 • Het nieuwe opleidingsprofiel legt een groot accent op generalistische beroepsuitoefening. Dat wil zeggen dat de nieuwe hbo-verpleegkundige in alle sectoren van de zorg aan de slag kan.
 • Het keuzeonderwijs wordt beperkt tot 30 EC. De student, werkveld en hogeschool kunnen dit invullen met het oog op het toekomstig werkveld zoals wijkverpleging, acute zorg of geestelijke gezondheidszorg.
 • De huidige aanduiding niveau 5 vervalt. De hbo-verpleegkundige met een Bachelor of Nursing zal niveau 6 zijn.
 • Het onderzoekend vermogen van de verpleegkundige wordt versterkt zodat zij nieuwsgierig, kritisch en reflectief kijkt naar vernieuwing en verbeteringen voor de patiënt of diens omgeving.  
 • Opleidingen zullen structureel samenwerken met regionale zorgorganisaties en hun onderwijs aanbod afstemmen op de regionale context.

De videoboodschap van minister Schippers (VWS) 'De verpleegkundige als motor van de zorg'
Lees op Twitter de tweets naar aanleiding van de presentatie onder #bn2020 en volg @venvn_MGZ 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.