Leidraad opname patiënten met een mogelijke COVID-19 besmetting in een ziekenhuis

  • 24 april 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Covid

Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. De afgelopen dagen is daarom hard gewerkt om te komen tot drie leidraden voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care. 

De laatste weken wordt er steeds meer bekend over de nieuwe ziekte COVID-19. Het staat vast dat het een ziekte is die zich op verschillende manieren presenteert, die gepaard gaat met een grote hoeveelheid patiënten die ook nog intensieve zorg behoeven. Het is daarom essentieel dat artsen en andere zorgverleners beschikken over kennis die helpt bij het maken van de beste behandelkeuze samen met hun patiënten. Wat is de meest zinvolle zorg? Wat is de juiste zorg? Wat is de juiste plek? 

De NHG heeft o.a. in samenspraak met de vakgroep wijkverpleegkundigen van V&VN de leidraad Leidraad opname van patiënten met een mogelijke COVID-19 besmetting in het ziekenhuis  ontwikkeld. Deze leidraad biedt handvatten voor het goede gesprek tussen behandelaar en zorgvrager te voeren om samen te beslissen over de meest zinvolle zorg. De kennis in de leidraad is vervat en gebaseerd op de op dit moment beschikbare onderzoeks- en ervaringsgegevens uit binnen- én buitenland.  Corien Harder zit namens V&VN elke twee weken om de tafel met betrokkenen om op basis van landelijke- en regionale ontwikkelingen af te stemmen of de leidraad aangepast moet worden.

Coronavirus: meld hier jouw zorgen, dilemma’s, knelpunten en ideeën

Heb jij als wijkverpleegkundige zorgen, dilemma’s, knelpunten of ideeën die te maken hebben met het coronavirus? Laat het ons weten door het formulier op deze pagina in te vullen!

Waarom willen we dit weten?
Jullie werken als wijkverpleegkundigen en andere zorgprofessionals keihard om de uitbraak van het coronavirus in ons land zo veel mogelijk onder controle te houden.

Er is landelijke samenwerking nodig om de tekorten aan hulpmiddelen, bedden en personeel op te lossen waar dat kan. Daarvoor is het nodig dat signalen uit jouw dagelijkse praktijk zo snel mogelijk worden opgehaald, gebundeld en gedeeld. Binnen V&VN is er een crisisteam opgericht. Zo wil V&VN een goed landelijk én regionaal overzicht krijgen van waar de grootste problemen (kunnen) ontstaan, en hoe ze kunnen worden opgelost. Die inzichten bespreekt V&VN vervolgens met het ministerie, de bonden, artsen, werkgevers en andere betrokken partijen. Juist nu moeten we alles op alles zetten om wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners op de been te houden.

Heb je iets te melden, of zoek je specifieke informatie. We verwijzen je graag door naar de pagina op de site van V&VN.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!