Lancering expertkringen V&VN Wijkverpleegkundigen

  • 21 januari 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Save The Date

Op 26 januari 2021 organiseert de vakgroep wijkverpleegkundigen van 17-18 uur een (online) informatie bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we onze plannen voor 2021 en vooral hoe we daarin met jullie willen samenwerken. 

Met ingang van volgend jaar gaan we werken met expertkringen. Elke expertkring is gebaseerd op een van de speerpunten uit ons jaarplan én de input die we ontvingen van ambassadeurs wijkverpleegkundigen.

Expertkring

Een expertkring bestaat uit wijkverpleegkundigen (waaronder ambassadeurs). Het is de bedoeling dat een expertkring jaarlijks gemiddeld vier maal contact heeft rondom het specifieke expertisegebied. De bijeenkomsten worden al dan niet online georganiseerd.  Tijdens deze bijeenkomsten is veel ruimte voor het delen van kennis en ervaring om zo met en van elkaar te leren, ruimte voor ontmoeting en je wordt op de hoogte gehouden van de landelijke ontwikkelingen aangaande het onderwerp van de expertkring waar je deel van uitmaakt. Op dit moment wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om je deelname aan een expertkring te verzilveren in het kwaliteitsregister.

De bijeenkomsten van de expertkringen starten in het voorjaar.

De expertkringen  die in het voorjaar van start zullen gaan:

Naam expert kring Contactpersoon - personen vanuit de vakgroep
Toepassen / implementatie kwaliteitskader en de rol van de wijkverpleegkundige Betty Ouwendijk / Christien Merkies
Formuleren uitkomstindicatoren

Betty Ouwendijk

Kennisagenda / Ontwikkelagenda / Wetenschappelijke tafel wijkverpleging Milanda Koopman / Suzan Blom
Ontwikkelen richtlijnen / protocollen Olga van de Poel
Intercollegiale toetsing / intervisie met als doel praktijkvariatie Indicatiestelling / toolbox / verkleinen praktijkvariantie Olga van de Poel / Christien Merkies / Suzan Blom
Implementatie expertisegebied Nog niet bekend
Bekostiging wijkverpleging NZA Betty Ouwendijk / Christien Merkies / Arjenne van de Linden
Deskundigheidgebied wijkverpleging binnen kwaliteitsregister Milanda Koopman
Door ontwikkelen regionale platforms Suzan Blom / Froukje van de Honing 
Ambassadeurs-(dagen) Froukje van de Honing / Christine Merkies / Rieke van de Wetering

 

Naast bovenstaande onderwerpen ontvingen we input voor de volgende expertkringen:

Onderwijs / stageplaatsen
Verpleegkundig Leiderschap
Palliatieve zorg
Wondzorg
Zorgtechnologie
Technische team thuiszorg
Ketenzorg
ZZP-ers


Wanneer we gestart zijn met de expertkringen, die de basis vormen voor ons jaarplan, wordt contact gezocht met degenen die bovenstaande onderwerpen aangedragen hebben, zodat ook voor deze onderwerpen expertkringen kunnen starten.

Aanmelden

Ben je als wijkverpleegkundige werkzaam en wil je betrokken zijn bij een expertkring? Meld je dan aan voor de informatie bijeenkomst. Alleen samen kunnen we de wijkverpleging (beter) op de kaart zetten. Je kunt je aanmelden door een bericht te sturen aan r.wetering@venvn.nl Je krijgt dan een link voor de bijeenkomst toegestuurd. Je kunt hier ook aangeven wanneer je niet aanwezig kunt zijn op de bijeenkomst van 26 januari maar wel geïnformeerd wil worden. Iemand van de vakgroep neemt dan contact met je op.

Hartelijke groet uit de vakgroep wijkverpleegkundigen V&VN:

Suzan Blom, Froukje van der Honing, Milanda Koopman, Arjenne van de Linden, Christien Merkies, Betty Ouwendijk, Olga van de Poel en Rieke van de Wetering

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)