Kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten'

  • 27 februari 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Een nauwkeurige overdracht van medicatiegegevens tussen zorgverleners is nodig om patiënten en cliënten goede zorg te kunnen bieden. De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ vormt de basis voor goede farmaceutische patiëntenzorg.

De verzamelde feedback (uit de commentaarfase) is verwerkt tot een definitieve versie. De besturen van de betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen geven inhoudelijk akkoord. Daarna autoriseert het bestuur van V&VN de definitieve versie.

Lees meer of ga hier naar het document.

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!