Kwaliteitsregister

  • 27 mei 2022
  • Nieuwsbericht
  • Wijkverpleegkundigen

Het afgelopen jaar heeft het kwaliteitsregister wijkverpleegkundigen
458 aanvragen voor toelating tot het register ontvangen. Daarvan zijn er 96 goedgekeurd, 323 afgewezen en 39 staan er nu nog on hold.
 
Dat er zoveel aanvragen worden afgewezen komt voornamelijk omdat de wijkverpleegkundigen niet voldoen aan de toelatingseis voor het deskundigheidsgebied.
Deze toelatingseis is nu als volgt:
Diploma HBO-V met differentiatie MGZ (naast diploma ook cijferlijst of internationaal diploma supplement uploaden) of Diploma HBO-V, andere differentiatie dan MGZ én 'erkende' posthbo-opleiding tot wijkverpleegkundige van Hanzehogeschool, Avans+, SBW of Inholland Academy (leergang Excellerende wijkverpleging).
In het document “Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie”(2017) staat: De toelatingseisen hebben geen betrekking op het beroep of de functie die de beroepsbeoefenaar van een deskundigheidsgebied uitoefent. Deze eisen zijn immers al gesteld ten aanzien van het Kwaliteitsregister V&V. 

Op het HBO-V diploma is de differentiatie MGZ echter vaak niet te zien. Deze verpleegkundigen werken vaak wel al een (geruime) tijd in de wijkverpleging. Maar worden nu dus niet toegelaten tot het deskundigheidsgebied.
 
Dit bracht de afdeling wijkverpleegkunde ertoe om een voorstel te doen waarmee de toelatingseisen aangepast worden, met als belangrijkste wijziging om naast de vereiste opleiding, ook de werkervaringseis toe te voegen aan de toelatingseisen.
 
Echter zo’n wijziging kan niet zonder meer doorgevoerd worden.
Op dit moment wordt binnen een werkgroep, bestaande uit leden en bestuursleden van de afdeling wijkverpleegkundigen: Froukje van der Honing, Anke Oevering en Milanda Koopman, samen met Charlotte Scherphof (adviseur kwaliteitsregister) en Nellie Kolk (adviseur vereniging), gewerkt aan een pilot (van 1-9-2022 tot 1-3-2023) waarbij ook gekeken wordt naar de werkervaring van de wijkverpleegkundige die zich aanmeldt bij het register. We houden jullie van de pilot op de hoogte in de volgende nieuwsbrieven.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)