Kick off expertkringen 11 maart 2021

  • 25 maart 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Afbeelding Expertkringen Wijk

Op 11 maart jl. was de kick off van de expertkringen. Expertkringen zijn gebaseerd op het expertisegebied Wijkverpleegkundige. Doel van de expertkringen is om als wijkverpleegkundigen met en van elkaar te leren. Vanuit het inhoudelijke gesprek over ons vak worden zaken blootgelegd én opgehaald om te agenderen voor de regionale en landelijke beleidstafels. Het was gaaf om te merken hoeveel energie er vrij komt wanneer we het gesprek voeren over ons fantastische beroep. Verpleegkundige rolmodellen moedigden ons door middel van een videoboodschap aan bij de start van de expertkringen. In deze link kun je hun boodschappen terugzien.

De volgende expertkringen draaien op dit moment:

  • Toepassen kwaliteitskader en de rol van de wijkverpleegkundigen
  • Indiceren van zorg/intercollegiale toetsing
  • Wijkgerichte preventie
  • Bekostiging wijkverpleging NZA
  • Integrale ketensamenwerking /Doelmatigheid en passende zorg

Elke expertkring heeft voor de komende vijf bijeenkomsten tot november een agenda opgesteld.

Wanneer je inhoudelijke vragen hebt over bovenstaande thema’s óf je wilt deelnemen aan één van de expertkringen neem dan gerust contact met ons op via wijk.mgz@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!