Kamerbrief met oplossingen voor 'zorgval'.

  • 22 mei 2018
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

De minister heeft in het voorjaar toegezegd met een kamerbrief te komen om het probleem rondom ‘zorgval’ op te lossen. De 'zorgval' houdt in dat cliënten die vanuit de ZVW of WMO een WLZ indicatie krijgen, worden geconfronteerd met het feit dat ze met de overgang naar de WLZ ineens minder zorg kregen dan onder de ZVW en in de WMO. Wijkverpleegkundigen en Dementieverpleegkundigen gaven aan dat ze niet konden uitleggen aan hun cliënten. V&VN heeft er daarom meerdere malen bij de minister op aangedrongen om dit probleem op te lossen. Goed dat er nu een oplossing ligt

Hoofdpunten in de Kamerbrief:

  • Om de 'zorgval' op te lossen maakt de minisster extra zorg mogelijk voor mensen die Wlz-zorg thuis ontvangen.
  • Voor cliënten die wachten op een plek in een zorginstelling zullen vanaf 1 juli 2018 de bestaande wettelijke mogelijkheden voor Wlz overbruggingszorg beter worden benut
  • Voor cliënten die Wlz-zorg ontvangen en langer thuis willen wonen, maakt de minister extra zorg mogelijk door de regeling 'Extra kosten thuis' per 1 juli 2018 uit te breiden.
  • De voorlichting over de langdurige zorg wordt verbeterd, zodat cliënten een betere keuze kunnen maken voor de best passende zorg.

Lees hier de Kamerbrief

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.