Inzicht in kosten wijkverpleging

  • 21 april 2017
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de kosten van de wijkverpleging in kaart gebracht en gaat op basis daarvan nieuwe tarieven bepalen voor 2018. Het onderzoek biedt inzicht in de opbouw van de kostprijs van de verschillende deskundigheidsniveaus in de wijk. De NZa geeft aan dat het kostenonderzoek een goed beeld geeft van de huidige praktijk, maar dat daaruit niet blijkt of de geboden zorg ook tot de beste uitkomsten leidt.

“V&VN heeft een Kwaliteitsagenda wijkverpleging vastgesteld, samen met Patiëntenfederatie Nederland, werkgeverspartijen ActiZ en BTN, Zorgverzekeraars Nederland en VWS. Ook wordt samengewerkt met het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap. We gaan de kwaliteit van de wijkverpleegkundige zorg verder omhoog stuwen door de ontwikkeling en implementatie van praktisch toepasbare richtlijnen en door meer onderzoek naar de effecten van wijkverpleegkundige zorg. Deze kwaliteitsontwikkeling wordt gefaciliteerd door de andere partijen die hier ook een groot belang bij hebben. Want het is voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars nodig inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg: wat levert een euro op? Het is daarom goed dat de partijen samen met de NZa verder kijken dan alleen de kostprijs.” zegt V&VN-directeur Sonja Kersten.

Wijkverpleging

In de wijkverpleegkundige zorg wordt samen gewerkt in teams met hbo- en mbo-opgeleide (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Uit het onderzoek van de NZa blijkt dat de kosten van zorg geleverd door verpleegkundigen lager is dan het huidige maximum tarief wat hiervoor wordt gerekend. De kostprijs van de zorg geleverd door verzorgenden is echter hoger dan het huidige tarief. Doordat er meer zorg door verzorgenden wordt geleverd in de wijk dan door verpleegkundigen, heeft dit bij enkele thuiszorgorganisaties geleid tot verliezen.

Meer ruimte om vak uit te oefenen

Doordat sinds 2015 de betaling van verpleging en verzorging thuis van het Rijk naar zorgverzekeraars is verschoven, krijgen wijkverpleegkundigen meer ruimte om hun vak zelf in te vullen: vanuit hun professionele autonomie indiceren en coördineren zij de zorg. Zij zien kansen op het gebied van preventie en ze leggen verbindingen in netwerken rondom de cliënten. De effecten hiervan zijn steeds beter merkbaar, want patiënten geven nadrukkelijk weer dat zij alleen zelfstandig kunnen wonen dankzij de wijkverpleging. Maar effecten zijn nog te weinig meetbaar. Want hoe weet je welke zorg is voorkomen door inzet van de wijkverpleegkundige?

Lees meer
Versnelling in professionalisering wijkverpleging
V&VN: Conflict zorgverzekeraars en zorgaanbieders zet verpleegkundige onder druk

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.