Ik doe veel meer dan indiceren

  • 23 januari 2015
  • Blog/Vlog
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Elke grote verandering is moeilijk. Dat geldt ook voor de hervorming langdurige zorg. Lange tijd was de wijkverpleegkundige niet goed zichtbaar in de eerstelijnszorg. Dat is nu helemaal anders. De wijkverpleegkundige is meer dan ooit een spin in het web, een hbo-opgeleide generalist én de ogen en oren in de wijk.

Wat ik daarom verbazingwekkend vind, is dat er thuiszorgorganisaties zijn die geen verpleegkundigen in dienst hebben. Zij huren voor het indiceren van hun cliënten zzp'ers in en verpleegkundigen die gedetacheerd worden vanuit andere organisaties. In de Vakgroep Wijkverpleging van V&VN, waar ik lid van ben, praten we er met elkaar veel over.

De wijkverpleegkundige die indiceert, is ook eindverantwoordelijk voor de zorg. Je stelt korte termijndoelen en lange termijndoelen. Je stuurt je team aan op het behalen van de gewenste resultaten. En je evalueert de uitkomsten. Hoe kun je de kwaliteit van zorg waarborgen als je het indiceren door een zzp’er laat doen die na het indiceren helemaal niet meer in beeld is? En: hoe is de cliënt hierbij gebaat?

Mijn vraag: moeten wij ons als wijkverpleegkundigen laten gebruiken als een ‘fietsende CIZ’? Ons beroep houdt zoveel meer in dan indiceren. Preventie. Deskundigheidsbevordering. Samenwerken met andere eerstelijns zorgverleners. Verpleegtechnische handelingen. De coördinatie van zorg. 
Wijkverpleegkundigen, laat je niet voor een karretje spannen en je beroep uithollen. Koester je beroepstrots! 

Sanne van Etten (26) is wijkverpleegkundige in Bergen op Zoom. V&VN volgt Sanne in 2015. Ze schrijft blogs voor de V&VN website en voor V&VN Magazine. Sanne is één van de Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige van V&VN.

Volg Sanne op Twitter: @SanneEtten

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.