Herstart non-covidzorg

  • 27 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Nu het hoogtepunt van de corona-crisis enigszins achter ons lijkt te liggen, maakt iedereen zich op om de nieuwe werkelijkheid te organiseren. Daarmee bedoelen we dat COVID19 blijft bestaan, maar dat ook de reguliere zorg aan niet-covid cliënten weer opstart. Denk dan aan cliënten waarbij zorg is afgeschaald vanuit de zorgaanbieder of waar zorg is afgezegd omdat de cliënt (en familie) dat graag wilde, maar ook aan cliënten die tot nu toe geen zorg (nodig) hadden. Met alle partijen in de wijkverpleging is V&VN in gesprek om een leidraad op te stellen om dit goed te regelen. Voor ons is het belangrijk dat de professional in ‘the lead’ is. De professional bepaalt welke cliënt in zorg komt. Heb je ideeën, suggesties of verwacht dan wel ervaar je knelpunten en wil je die met ons delen: mail naar wijk.mgz@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!