(Her-) start expertkringen

  • 23 december 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Afbeelding3

In januari gaan de expertkringen van start.  Voorzitter en wijkverpleegkundige Rieke van de Wetering: “Wijkverpleegkundigen gaan jaren tegemoet vol verandering. Dertig procent van onze collega’s stroomt het komende decennium uit. Om er voor te zorgen dat we dat op een goede manier opvangen, is expertise nodig. Onze expertise.” Om die reden zijn aan de huidige expertkringen  twee nieuwe expertkringen toegevoegd: zorgtechnologie en de arbeidsmarkt. “Leden van onze afdeling krijgen binnen de expertkringen de kans om over de schutting te kijken. Bij een zorgaanbieder in Friesland kunnen inzichten bestaan waar collega’s die in Limburg werken hun voordeel kunnen doen. Of andersom”, zegt Van de Wetering. “Iedere wijkverpleegkundige met een basis lidmaatschap van V&VN, kan meteen meedoen. Vanaf 2023 kun je meedoen wanneer je je aansluit bij de afdeling wijkverpleegkundigen”

Inhoudelijke bijdrage aan ‘enorme veranderingen’

De arbeidsmarkt is volgens Van de Wetering net zo’n logische keuze voor een expertgroep als technologie. “Op beide thema’s zul je de komende jaren enorme veranderingen zien, waarbij technologie – als het goed wordt ingezet – verlichting kan brengen op de steeds enormere vraag waarmee we te maken krijgen. De uitstroom komt de komende jaren in een stroomversnelling: 30 procent van onze collega’s in de wijkverpleging gaat met pensioen. Dan moet je dus nadenken over het werk dat je doet: waar ga je mee door? Wat laat je? Hoe kun je op een andere manier werken zodat je meer mensen goed kunt helpen?” Vanuit de expertkringen komen thema’s naar voren die we agenderen aan de regionale en landelijke beleidstafels.

Allemaal vragen die wijkverpleegkundigen niet alleen moeten overlaten aan de hr-afdelingen van hun werkgevers. “We hebben heel veel mogelijkheden om de regie van ons werk meer naar ons toe te trekken en hebben expertise in huis waarmee werkgevers hun voordeel kunnen doen. Alleen mogen we wat zelfbewuster opereren. Dat is een van de redenen waarom we ons hebben losgemaakt van de afdeling Maatschappij en gezondheid  en een eigen afdeling wilden. We moeten laten zien dat we er zijn. We moeten laten weten dat wij een groot deel van de regie over ons werk in eigen hand kunnen nemen.”

De expertkringen die in 2022 (her-) starten zijn:

  • Indiceren van zorg/intercollegiale toetsing
  • Wijkgerichte preventie
  • Integrale ketensamenwerking
  • Kwaliteitskader wijkverpleging
  • Bekostiging van de wijkverpleging
  • Arbeidsmarkt
  • Zorgtechnologie

Enthousiast geworden en je nog niet aangemeld? Het kan ook nu nog! Stuur een bericht naar wijkverpleegkundigen@venvn.nl en we nemen contact met je op.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!