Heb je al ervaringen met de indicatoren ‘ongeplande ziekenhuisbezoek’? Dan zijn we benieuwd naar jouw mening!

  • 19 augustus 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

In 2018 is het Kwaliteitskader Wijkverpleging gepubliceerd. Het kader maakt inzichtelijk waar goede wijkverpleging aan dient te voldoen. Het doel is om meer eenheid én een hogere kwaliteit van zorg te bereiken.

Indicatoren maken het mogelijk om kwaliteit te meten en op basis hiervan samen te leren en te ontwikkelen. Indicatoren helpen ook inzicht te geven voor de cliënt keuze-informatie en bij de zorginkoop.

De uitkomsten voor ‘ongeplande ziekenhuisbezoeken’ zijn sinds begin dit jaar beschikbaar voor zorgorganisaties. De gegevens komen vanuit Vektis. Via de portal van Mediquest (www.kwaliteitwijkverpleging.nl) worden deze gegevens gedeeld met de zorgorganisaties. De zorgorganisaties dienen er voor te zorgen dat de resultaten beschikbaar zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden van de wijkteams, zodat zij gezamenlijk op teamniveau kunnen leren en ontwikkelen.

De Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging is benieuwd naar de eerste ervaringen van zorgorganisaties én van zorgprofessionals met de uitkomsten van ‘ongeplande ziekenhuisbezoeken’. Zijn de indicatoren en de resultaten bruikbaar om de zorgprofessionals te ondersteunen en te  helpen bij het leren en ontwikkelen? Wat zijn de voor- en nadelen van deze indicator? Hoe is de toegevoegde waarde van deze indicatoren te vergroten?

De Stuurgroep heeft bureau ARGO gevraagd om de eerste ervaringen te onderzoeken. Dit onderzoek bestaat uit (1) een online enquête en (2) een aantal aanvullende interviews.

Klik op deze link voor een korte vragenlijst. Het invullen neemt maximaal 15 minuten in beslag. Je kunt ook de QR code scannen.

Vragen over het onderzoek of de vragenlijst? Neem contact op met Peter van Linschoten of Berthe te Velde van ARGO via info@argo-onderzoek.nl of 06 55257004. Vanuit V&VN Wjkverpleegkundigen zijn Betty Ouwendijk en Christien Merkies betrokken. Neem gerust ook contact met hen op via wijk.mgz@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!