Handreiking gebruik PBM

  • 27 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Handreiking Covid

Ken jij ‘m al? 14 mei j.l. heeft V&VN mede dankzij de input vanuit onze achterban de handreiking gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen uitgebracht. Rode draad in deze handreiking is: de professional is in ‘the lead’. De professional maakt afwegingen over het wel of niet gebruik maken van PBM. Wat zijn jouw ervaringen of dilemma’s hier mee? Krijg jij die professionele ruimte of bepaalt jouw werkgever het gebruik van PBM? Hoe gaan jouw leidinggevende en jouw collega’s hiermee om? En de cliënten, wat vinden zij van het wel of niet gebruiken van PBM? Wij horen het graag. Mail naar meldpunt@venvn.nl

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!