Gezamenlijke Kick off expertkringen V&VN Wijkverpleegkundigen

  • 26 februari 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Ben jij wijkverpleegkundige en wil je kennis en kunde van ons beroep de richting laten bepalen van de veranderingen in de zorg? Geef je op voor een expertkring!

In een expertkring voeren we met elkaar het inhoudelijke gesprek over een aantal speerpunten die geformuleerd zijn vanuit het expertisegebied. We leren met en van elkaar én stellen vast welke stem de wijkverpleegkundige wil laten horen in de (door-) ontwikkeling van regionale en landelijke wet- en regelgeving.

Op 11 maart 2021 starten we gezamenlijk met daarbij inspirerende bijdragen over verpleegkundig leiderschap. Na de pauze vervolg je het programma in één van de volgende expertkringen:

  • Toepassen kwaliteitskader en de rol van de wijkverpleegkundigen
  • Indiceren van zorg/intercollegiale toetsing
  • Wijkgerichte preventie
  • Bekostiging wijkverpleging NZA
  • Integrale ketensamenwerking /Doelmatigheid en passende zorg

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!