"Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet"

  • 26 augustus 2016
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

V &VN ontwikkelt deze zomer zorgprofielen die gebruikt kunnen worden voor de bekostiging van de wijkverpleging. Dat doen de beleidsadviseurs niet alleen. De project- en klankbordgroep bestaan vooral uit wijkverpleegkundigen, mensen met jarenlange praktijkervaring. Dat is nodig omdat het bekostigingsmodel moet aansluiten bij het dagelijks werk van verpleegkundigen en verzorgden. De komende weken stellen zij zich aan je voor.

Het zorgprofiel van….

Karin van Capelleveen, gespecialiseerd wijkverpleegkundige wondzorg bij ActiVite

"Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Voor mij is het heel belangrijk dat dit uitgangspunt goed vertegenwoordigd wordt in de zorgprofielen. Als wondzorgspecialist wil ik naar thuiszorginstellingen en verzekeraars kunnen verantwoorden waarom specialistische zorg een belangrijke bijdrage aan de wijkverpleging levert. De zorgprofielen die V&VN nu ontwikkelt zijn hiervoor een uitgelezen kans.

Vergrijzing
Door de vergrijzing zien we in de wijk meer ouderen die zorg nodig hebben. Ze hebben vaker diabetes of zijn bedlegerig waardoor ze meer last hebben van complexe wonden. Als gespecialiseerd verpleegkundige wondzorg zet ik me voor deze cliënten in. Collega’s, maar ook huisartsen en ziekenhuizen roepen mijn hulp in als hun cliënt een complexe wond heeft. Ik schrijf een behandelplan en houd contact met andere zorgverleners. Het is niet altijd nodig om de cliënt zelf te bezoeken. Een goede beschrijving of een foto geeft vaak al een goed beeld. Door de inzet van specialistische zorg kunnen we complicaties voorkomen. We sturen mensen op tijd naar het ziekenhuis als een infectie of vaatafsluiting dreigt. Maar vaak lukt het om ingewikkelde wonden toch thuis te verzorgen en voorkomen we dat cliënten naar het ziekenhuis moeten sturen.

Drukke agenda's
Een ziekenhuisbezoek is voor veel ouderen niet zo eenvoudig. Ze zijn erg aan huis gebonden. Voor een bezoek aan het ziekenhuis zijn ze afhankelijk van hun kinderen en die hebben vaak drukke agenda’s. Ik maak dan de afspraak met de poli in het ziekenhuis dat ik een deel van de zorg overneem. Dan hoeft de cliënt bijvoorbeeld maar één keer per maand naar het ziekenhuis in plaats van twee. Op deze manier is de zorg efficiënter en goedkoper.

Op dit moment is het aan zorginstellingen zelf of zij specialistische zorg aanbieden. Sommige organisaties willen zich onderscheiden, maar anderen kiezen alleen voor generalistische zorg. Dat betekent dat ze niet altijd zorg op maat kunnen bieden. Als specialistische zorg in de bekostiging wordt opgenomen hoop ik dat meer instellingen hiervoor kiezen. Dan wordt de wijkzorg nog meer toegesneden op de zorgbehoefte van de mensen. Uiteindelijk is dat waar we het voor doen."

Meer informatie

Thema zorgprofielen wijkverpleging

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.