Geen extra formulier voor overdracht voorbehouden handelingen

 • 23 april 2018
 • Nieuwsbericht
 • Richtlijnen en protocollen
 • M&G Wijkverpleegkundigen

Per 1 januari 2018 is de bekostiging van Medisch specialistische verpleging Thuis (MSVT) overgeheveld naar het kader wijkverpleging: MSVT werd (gespecialiseerde verpleging) Dit is een wijziging in de wet. In tegenstelling tot eerdere berichten komt er geen nieuw landelijk formulier voor de overdracht van voorbehouden handelingen naar de wijkverpleging.

Geen extra registratie

V&VN vindt het van belang om de schriftelijke opdracht voor voorbehouden handeling zo uit te voeren dat er zo min mogelijk extra registratielast plaatsvindt en geen informatie uit het elektronisch zorgdossier hoeft te worden overgeschreven, zodat de zorg op een veilige manier kan worden gecontinueerd. V&VN neemt met betrokken partijen het initiatief om te onderzoeken hoe dit kan worden gerealiseerd.

Wat betekent dit?

Waar voorheen een apart formulier werd gebruikt voor indicatie en uitvoeringsverzoek is dit nu niet nodig. Alleen bij cliënten waarbij door de wijkverpleegkundige een voorbehouden handeling dient te worden uitgevoerd is, volgens de wet BIG (link), een schriftelijke opdracht van een behandeld arts uit het ziekenhuis nodig om deze handeling te mogen uitvoeren. Als een patiënt wordt overgedragen, dient in de overdracht aangegeven te zijn om welke voorbehouden handeling het gaat.

Oude situatie: voor 1 januari 2018

Wijkverpleegkundigen kregen de schriftelijke opdracht voor een (voorbehouden) handeling met hieraan gekoppeld een tijdsindicatie en een eventueel uitvoeringsverzoek. De tijdsindicatie was nodig voor de financiële onderbouwing van de zorg. Op het formulier werden de tijdsindicatie en de opdracht van de arts gecombineerd.
Voor 1 januari gaf een medisch specialist een opdracht voor een (voorbehouden) handeling met hieraan gekoppeld een tijdsindicatie en een eventueel uitvoeringsverzoek.

Nieuwe situatie: na 1 januari 2018

De regeling MSVT is verdwenen. Wijkverpleegkundigen krijgen een schriftelijke opdracht voor een (voorbehouden) handeling. Voor de ziekenhuizen geldt dat de arts aangeeft om welke (voorbehouden) handeling het gaat. Alleen voor de voorbehouden handeling dient deze opdracht ondertekend te zijn door de medisch specialist. In dit geval is een uitvoeringsverzoek nodig en stelt de wijkverpleegkundige een indicatie. Hierin wordt de benodigde tijd, om de handeling uit te voeren, meegenomen.

De 14 voorbehouden handelingen die benoemd worden in de wet BIG zijn:

 1. Heelkundige handelingen
 2. Verloskundige handelingen
 3. Het verrichten van endoscopieën
 4. Het verrichten van katheterisatie
 5. Het geven van injecties
 6. Het verrichten van puncties
 7. Het brengen onder narcose
 8. Het verrichten van handelingen, op het gebied van de individuele gezondheidszorg, met gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden
 9. Het verrichten van electieve cardioversie
 10. Het toepassen van defibrillatie
 11. Het toepassen van elektroconvulsieve therapie
 12. Steenvergruizing voor geneeskundige doeleinden
 13. Het verrichten van handelingen ten aanzien van menselijke geslachtscellen en embryo's, gericht op het anders dan op natuurlijke wijze tot stand brengen van een zwangerschap
 14. Het voorschrijven van UR-geneesmiddelen

Gegevens die in de overdracht vermeld dienen te zijn

V&VN gaat er van uit dat de volgende gegevens in elke overdracht zijn opgenomen:

 • Naam, adres en contactgegevens van de patiënt.
 • Naam en nummer verzekering van patiënt.
 • Naam, specialisme en AGB-code van de behandelend arts.
 • Naam, functie en contactgegevens van verpleegkundige.
 • Medische diagnose.
 • Behandeldoel.
 • Actuele patiëntproblemen (ook wel zorgvraag genoemd) waar de handeling voor geld.
 • Soort voorbehouden handeling (=verpleegkundige interventie), incl. startdatum, einddatum, frequentie, interval en zo nodig een instructie (geef aan dat. (beschrijf bij de verpleegkundige interventie of er sprake is van een voorbehouden handeling).
 • Uitvoeren verpleegkundige handeling: verpleegkundige, patiënt en/of verzorger (indien er sprake is dat de patiënt of diens verzorger de handeling zelf moet gaan uitvoeren vermeld hierbij dan in hoeverre deze al bekwaam is).
 • Indien er sprake is een voorbehouden handeling m.b.t. medicatietoediening; controleer dan of de medicatieopdracht tijdig (voor ontslag patiënt) door de arts naar de apotheek is gestuurd, waardoor de apotheek de toedieningslijst kan aanleveren voor de eerst volgende medicatietoediening.
 • Handtekening van de arts.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!