Expertkringen

  • 28 mei 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Afbeelding1

Op 11 maart jl. was de geboorte van de expertkringen binnen de vakgroep wijkverpleegkundigen. Expertkringen zijn gebaseerd op het expertisegebied Wijkverpleegkundige. Doel  van de expertkringen is om als wijkverpleegkundigen met en van elkaar te leren. Vanuit het inhoudelijke gesprek over ons vak worden zaken blootgelegd én opgehaald om te agenderen voor de regionale en landelijke beleidstafels. We zijn nu een aantal bijeenkomsten met elkaar onderweg en het is gaaf om te merken hoeveel energie er vrij komt wanneer we het gesprek voeren over ons fantastische beroep. Op 11 maart jl. werden we aangemoedigd door verpleegkundige rolmodellen die ons in een videoboodschap aanmoedigden bij de start van de expertkringen. In deze link kun je hun boodschappen terugzien.

De volgende expertkringen draaien op dit moment:

  • Toepassen kwaliteitskader en de rol van de wijkverpleegkundigen
  • Indiceren van zorg/intercollegiale toetsing
  • Wijkgerichte preventie
  • Bekostiging wijkverpleging NZA
  • Integrale ketensamenwerking /Doelmatigheid en passende zorg

Wanneer je inhoudelijke vragen hebt over bovenstaande thema’s óf je hebt ideeën over een nieuw te vormen expertkring neem dan gerust contact met ons op via wijk.mgz@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!