Expertkringen

  • 9 juli 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Afbeelding1 Expertise

De afgelopen maand zijn onze expertkringen weer bij elkaar geweest. Telkens zijn het inspirerende bijeenkomsten waarin nieuwe energie vrij komt als we met elkaar het vakinhoudelijke gesprek voeren. Een expertkring bestaat uit een groep wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in verschillende zorgorganisaties. Deze groep wijkverpleegkundigen komt ongeveer 5 maal per jaar bij elkaar rondom een specifiek thema om kennis te delen, met en van elkaar te leren en met elkaar te bepalen of er issues zijn die geagendeerd moeten worden aan regionale en/of landelijke beleidstafels.

In september zullen we de pilot die in maart jl. gestart is evalueren en vaststellen welke nieuwe expertkringen we op kunnen starten. Daar hebben we jullie voor nodig! Want alleen samen kunnen we het verschil maken om kennis en kunde van ons beroep richting te laten bepalen voor de veranderingen in de zorg. Wanneer je feedback, ideeën en/of input hebt voor nieuw te starten expertkringen neem dan gerust contact met ons op via wijk.mgz@venvn.nl  We zien je reactie heel graag tegemoet!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!