Expertkring 'nieuwe bekostiging wijkverpleegkundige'

  • 27 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Graag willen we jullie als wijkverpleegkundigen op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen de expertkring met betrekking tot de nieuwe bekostiging wijkverpleging. Afgelopen maanden hebben een aantal organisaties en de wijkverpleegkundigen van die organisaties, kennis mogen maken met deze nieuwe manier van bekostigen.

Op initiatief van de V&VN expertkring 'nieuwe bekostiging wijkverpleegkundige', vond er op 11 oktober een mooie uitwisseling plaats tussen een aantal pilotorganisaties en de expertkring. Met als doel om de ervaringen te delen, informatie te verzamelen en signalen op te vangen. Er werden positieve verhalen gedeeld maar ook een aantal zorgen geuit.
Positief is dat er door de wijkverpleegkundigen vanuit de pilotorganisaties ervaren wordt dat deze nieuwe bekostiging niet aanzet tot extra werk. Zorgen waren er over de hoeveelheid cliëntprofielen, inbouwen in de software en de toekomst van de positie van de wijkverpleegkundige. Een zeer informatieve bijeenkomst.

Uiteraard is de expertkring er voor alle wijkverpleegkundigen en willen we alle signalen uit het werkveld horen. Hier zal de komende tijd dan ook aandacht aan besteed worden. Mocht je nu interesse hebben om met en van elkaar te leren en inhoudelijke invloed uit te kunnen oefenen in het kader van de nieuwe bekostiging wijkverpleging, meld je dan snel aan via: c.verhoeven@delangewei.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!