Expertkring indiceren en intercollegiale toetsing

  • 24 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

De wijkverpleegkundigen van de expertkring hadden onlangs Marit Schwenke, onderzoeker naar variatie in de indicatiestelling binnen de wijkverpleging - een onderzoek n.a.v. het Hoofdlijnen akkoord - te gast. Marit is verbonden aan de Hogeschool Utrecht en werkt o.a. samen met Universiteit Maastricht. Zij vertelde over de start van het onderzoek waar gezocht is naar definities rond gewenste en ongewenste variatie. Nu wordt er gekeken naar de aard en omvang van praktijkvariatie middels o.a. vragenlijsten en dossieronderzoek. Met gepassioneerde wijkverpleegkundigen bij elkaar in een Teams sessie onderstond er al snel een levendige discussie, over indiceren en PGB, het Normenkader en de Toolbox hulpmiddelen. Marit stelde ons onder andere de vraag: Wanneer is volgens jullie een indicatie een goede indicatie? Een eenduidig antwoord hebben we niet geformuleerd, maar er is bijvoorbeeld gesproken over: Wat is voor de client belangrijk, wat wil hij als resultaat zien, wat is zinnige en essentiƫle zorg, het moet voldoen aan het Normen kader en hoe kunnen we dat Samen beslissen.

In januari gaan we verder met de expertkring; punten genoeg om samen over verder te praten.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!