Enquête professionele ontwikkeling

  • 25 augustus 2022
  • Nieuwsbericht
  • Wijkverpleegkundigen

V&VN wil graag de behoefte voor professionele ontwikkeling van professionals in de wijkverpleging peilen. Professionele ontwikkeling is belangrijk om te ‘groeien’ in je beroepsuitoefening. Het draagt bij aan je werkplezier en aan de kwaliteit van zorg. Uiteindelijk worden jouw cliënten er beter van!
De uitkomsten van de enquête heeft V&VN nodig om behoeften te kunnen omzetten in concrete acties. Vanuit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging is er nog budget beschikbaar om een of meerdere acties te realiseren. De uitkomsten van de enquête koppelt V&VN weer terug aan jullie via deze nieuwsbrief.  Het invullen duurt maximaal 10 minuten. KLIK HIER voor de enquête. Vul de enquête in voor 5 september 2022!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!