Eerste Chief Nursing Officer in de ouderenzorg moet werkvloer en bestuur verbinden

  • 24 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Verpleegkundig leiderschap is niet alleen van belang in ziekenhuizen, maar juist ook in de ouderenzorg. Zorggroep Noorderboog heeft daarom een Chief Nursing Officer, als eerste organisatie in de ouderenzorg. De onlangs aangestelde Susanne Ruifrok legt samen met regiomanager Wietke Tjepkema uit wat het belang van de nieuwe aanstelling is.

De complexiteit van de zorgvraag van de cliënten in de ouderenzorg neemt toe. Volgens Tjepkema spelen verpleegkundigen een belangrijke rol in het voldoen aan deze vraag. ‘Toch bleek het lastig om deze verpleegkundige kennis om te zetten in kwaliteitsverbetering en ontwikkeling voor de toekomst’, zegt de regiomanager van Noorderboog. ‘Het ontbrak aan een duidelijke positionering van het verpleegkundig vak. Er was bij de verpleegkundigen een sterke behoefte aan het strategisch inzicht van een verpleegkundig leider. Iemand die verbinding creëert tussen de werkvloer en bestuurder, waarbij het bestuur en management zich op inhoud laat informeren en adviseren door de verpleegkundigen.’

CNO vvt
De komst van de CNO vvt binnen Noorderboog vindt zijn oorsprong enkele jaren geleden, toen er extra kwaliteitsgelden beschikbaar kwamen voor de ouderenzorg. Dit werd vanuit de media aangezwengeld door Hugo Borst, die de ouderenzorg destijds schrijnend vond toen zijn moeder in een verpleeghuis lag. Er ontstond ruimte om extra zorgprofessionals aan te nemen. We zagen dat er bij ziekenhuizen met regelmaat een CNO werd aangesteld om zo de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Naar aanleiding van de behoeften van de verpleegkundigen, aan een rol en positie in de organisatie, hebben wij een kwaliteitsproject opgezet. Dat resulteerde in de aanstelling van een CNO vvt. Uiteindelijk kwamen we uiteindelijk tot de aanstelling van Susanne Ruifrok, die op 1 juli begon.’

Verbinder
Tjepkema is blij met de komst van Ruifrok bij Noorderboog Tjepkema: ‘Susanne is een verbinder en doet dat op een warme manier. Door haar academische achtergrond kan zij ook op bestuurlijk niveau uitleggen wat belangrijk is voor verpleegkundigen. Dat maakt haar zeer geschikt voor deze functie.’ Ook beantwoordt Noorderboog de grootste vraag van de verpleegkundigen met de aanstelling van de CNO vvt. ‘We moeten de functie uiteraard nog wel verder vormgeven, ontwikkelen en vooral ontdekken. We committeren ons met deze nieuwe functie in de basis aan onze cliënten en onze medewerkers. We maken ons uitgangspunt ‘Omdat jij ertoe doet’ hiermee zichtbaar en komen na wat we zeggen.’

Zeggenschap
Ruifrok heeft ruime ervaring in de verslavingszorg, tbs-zorg en reclassering. Zij werkte negen jaar als docent en meewerkend teamleider in het hbo-onderwijs (social studies). De afgelopen twee jaar was Ruifrok wijkverpleegkundige in de vvt en hield zij zich onder andere bezig met coaching, zeggenschap en participatie van verpleegkundigen. Ze voelt zich erg welkom bij Noorderboog. ‘Ik ben nu vooral aan het kennismaken’, vertelt de kersverse CNO. ‘Maar ik krijg daaruit al veel input.’

VVAR
Eén van de nieuwe taken die Ruifrok op zich neemt, is het voorzitten van de VVAR. Ze gaat meewerken aan een doorstart hiervan. ‘Het doel is om de VVAR goed te positioneren zodat we vakinhoudelijk het bestuur en management kunnen adviseren over kwaliteitsverbetering in de zorg. Ik hoop hiermee de focus te kunnen leggen op verdere participatie. Ik heb gelukkig de tijd om dat vorm te geven. En kan dan daadwerkelijk iets betekenen in zeggenschap en organisatie.’

De toekomst
Waar staat het verpleegkundig leiderschap binnen Noorderboog over een aantal jaar? ‘Ideaal zou dat zijn dat de medezeggenschap binnen Noorderboog ook zonder de CNO is gewaarborgd’, aldus Ruifrok. ‘De positie van onze verpleegkundigen zou dan verworven moeten zijn. Ik hoop dat we vanuit de VVAR gevraagd en ongevraagd advies hebben gegeven en dat hierin een duidelijke structuur en participatie zichtbaar is. Als beleidsmaker wil ik die ruimte creëren en ik krijg zelf gelukkig alle ruimte en voldoende tijd om dit vorm te geven. Als dat is gelukt, dan heb ik echt iets kunnen betekenen voor de organisatie.’

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!