"Een professionaliseringslag waar ik trots op ben"

  • 2 augustus 2016
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

V &VN ontwikkelt deze zomer zorgprofielen die gebruikt kunnen worden voor de bekostiging van de wijkverpleging. Dat doen de beleidsadviseurs niet alleen. De project- en klankbordgroep bestaan vooral uit wijkverpleegkundigen, mensen met jarenlange praktijkervaring. Dat is nodig omdat het bekostigingsmodel moet aansluiten bij het dagelijks werk van verpleegkundigen en verzorgden. De komende weken stellen zij zich aan je voor.

Het zorgprofiel van….

Gerben Jansen, case manager dementie bij OokThuis

"Het is sterk dat V&VN nu het voortouw neemt door zorgprofielen te ontwikkelen die de basis kunnen vormen voor de bekostiging van de wijkverpleging. Wij hebben ons als wijkverpleegkundigen jarenlang allerlei nieuwe wet- en regelgeving laten aanleunen en nu nemen we zelf het initiatief. Dat is echt een professionaliseringslag waar ik trots op ben.

Ik maak me in de projectgroep sterk voor de coachende, begeleidende taak van wijkverpleegkundigen. Als case manager dementie verricht je geen verpleegtechnische handelingen. Ik verzorg geen wonden of stoma’s. Ik richt me vooral op het aanleren van gedrag aan het begin van het proces. Vaak hebben mensen maar een kleine kring met vertrouwenspersonen. Als dementie zich verder ontwikkelt hebben mensen veel hulp nodig. De kleine kring om hen heen raakt overbelast en het is moeilijk om anderen toe te laten. Als je daar op tijd mee begint heeft iemand in een later stadium een vertrouwd gezelschap om zich heen en minder professionele zorg nodig.

Achter de voordeur
Voor casemanagers dementie is het soms lastig anderen partijen zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars duidelijk te maken wat wij doen. Zij vragen zich toch af: wat gebeurt er achter de voordeur? Ik wil benadrukken dat casemanagers dementie zo goed mogelijk mensen met dementie en hun naasten leren hoe ze het beste met de ziekte kunnen omgaan. Op die manier kunnen ze zolang mogelijk gewoon zelfstandig blijven. Als casemanager heb je na de intensieve diagnosefase periodiek contact. Het werk van de casemanager dementie is ook van maatschappelijk belang omdat het in een later stadium veel geld bespaard.

Door de nieuwe zorgprofielen kunnen we straks duidelijke doelen stellen en ons werk verantwoorden. We maken resultaten zichtbaar en daar kunnen mensen ons op aanspreken. De zorgprofielen zijn een volgende stap in de professionalisering van ons vak."


Meer informatie:
V&VN aan de slag met zorgprofielen wijkverpleging

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.