Deelname werkgroep Ontwikkeling Verpleegkundige Richtlijn Onvrijwillige zorg

  • 20 november 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

In opdracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en ZonMw is de Universiteit Maastricht/Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg gestart met de ontwikkeling van de verpleegkundige richtlijn onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg wordt door de Wet zorg en dwang (Wzd), die sinds 1 januari 2020 van kracht is, gedefinieerd als: zorg waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet. Het uitgangspunt van de Wzd is “Nee, Tenzij”. Dat betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast. Het doel van de richtlijn is om praktische handvatten te bieden om de toepassing van onvrijwillige zorg te voorkomen en/of te reduceren. De richtlijn zal zich richten op onvrijwillige zorg in de intra- en extramurale ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten zorg. De ontwikkeling van de richtlijn gebeurt in nauwe samenwerking met zorgverleners (beroepskrachten en mantelzorgers) en zorgvragers (bijvoorbeeld cliënten met dementie of een verstandelijke beperking of hun vertegenwoordigers) in een nog in te stellen werkgroep. Wij zijn op zoek naar één of meerdere leden uit uw afdeling/platform die met mandaat van de afdeling/platform in deze werkgroep willen participeren. Lees verder >>

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!