DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE AAN HET ROER

  • 27 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Dit najaar verschijnt het rapport onder deze naam waarin Duale Aansturing in de wijkverpleging is onderzocht als goed voorbeeld in de V&V.

Duale Aansturing houdt in dat een cluster van 3 à 4 zorgteams wordt aangestuurd door een koppel dat bestaat uit een senior-wijkverpleegkundige en een zorgmanager. De eerste is vooral verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg, de tweede voor de bedrijfsvoering. Samen rapporteren zij rechtstreeks aan de bestuurder. Beiden werken intensief samen, en zijn ook qua FWG-inschaling gelijkwaardig.

TWB Thuiszorg met Aandacht is hiermee in 2019 gestart. Er werden 12 senior-wijkverpleegkundigen aangenomen, en ieder werd gekoppeld aan een zorgmanager. De stap naar dit senior-schap werd begeleid door een vakinhoudelijk manager, die zijn taken stapsgewijs overdroeg aan de senior-wijkverpleegkundige. Dit werd ondersteund met gerichte scholing en coaching.

Inmiddels is Duale Aansturing bij TWB volledig geïmplementeerd, en geven de koppels leiding aan breed samengestelde zorgteams, waarin alle niveaus zijn vertegenwoordigd. Het afgelopen jaar is door Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie) in het kader van het ZonMw-programma Goede Voorbeelden in V&V nagegaan in hoeverre dit ook voor Duale Aansturing geldt. Uit de praktijk is gebleken dat dit model heeft geleid tot meer werkplezier bij de wijkverpleegkundigen, minder verzuim en een verbetering van de doelmatigheid.

De transitie naar Duale Aansturing is echter complex, en heeft impact op de gehele organisatie. Het verloop van dit uitdagende traject, inclusief de belangrijkste randvoorwaarden zijn, beschreven in het rapport De wijkverpleegkundige aan het roer, dat later dit najaar verschijnt. Hierin is ook een praktisch stappenplan voor implementatie van Duale Aansturing opgenomen.

De vakgroep Wijkverpleegkundigen was lid van de projectgroep van dit onderzoek, en zal bij verschijnen van het rapport laten weten op welke wijze dit kan worden gedownload.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!