De waarde van de wijk

  • 13 juni 2018
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Minister Hugo de Jonge sprak op het congres ‘Waarde van de wijk’ op woensdag 13 juni ruim 500 professionals toe die het hart van de wijkverpleging vormen: wijkverpleegkundigen, verzorgenden in de wijk, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen in de wijk.

Het is een belangrijk moment voor de wijkverpleging: het Kwaliteitskader Wijkverpleging is klaar en wordt volgende week officieel naar buiten gebracht. Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap en voorzitter van de stuurgroep voor het kwaliteitskader, sprak over de nieuwe fase die het vak ingaat. Sleutelwoord is vertrouwen in de professionals.

Ambassadeurs

Minister De Jonge reikte ook de certificaten uit aan een gloednieuwe lichting ambassadeurs voor de wijkverpleging. Het ambassadeurstraject bestaat nu 5 jaar. En het levert veel op. Voor de deelnemers zelf, maar ook voor de cliënt en de samenwerking met andere teams in het medische en sociale domein. Lector Nienke Bleijenburg onderzocht de effecten van 5 jaar ambassadeurschap. Zowel dicht bij de cliënt als ver daarbuiten oefent de ambassadeur met lef en een kritische, professionele houding zijn invloed uit ten behoeve van betere uitkomsten en het welbevinden van de cliënt. Ze slaan een brug tussen praktijk, beleid en politiek door als vertalers op te treden en een stem te geven aan het onmisbare en onzichtbare werk van de wijkverpleegkundige. Bekijk alle resultaten in dit overzicht.

Van EBP tot infectiepreventie

In de middag verdeelden de honderden bezoekers van het congres zich over de vele inhoudelijke sessies die direct te maken hebben met het vak. Een greep: Bianca Buurman over transmurale samenwerking: ‘Dwars door de muren’, GGZ-proeftuin-leider Joost Coffeng over GGZ in de wijk en V&VN- ethica Jasmijn de Lange over ‘Morele stress – hoe blij je weerbaar’. Ben je er volgend jaar ook bij?

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!