Coronabanen in de zorg

  • 9 juli 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Dit voorjaar bent u verschillende malen geïnformeerd over de subsidieregeling coronabanen in de zorg (COZO). Graag informeren wij u hierbij over een tweede tijdvak dat op zo kort mogelijke termijn wordt opengesteld vanwege verlenging van de regeling.  In het eerste tijdvak zijn in totaal 381 aanvragen gedaan door zorginstellingen voor in totaal 3.740 coronabanen. 947 mensen op een coronabaan doen dat met de ambitie om duurzaam in de zorg te komen werken: zij maken gebruik van de opleidingsmogelijkheid via de Nationale Zorgklas om een MBO-certificaat voor een zorgfunctie te behalen. Dat is een resultaat waar wij met zijn allen trots op mogen zijn.

Omdat naar verwachting de druk op de zorg in het najaar hoog blijft, is besloten om de regeling opnieuw open te stellen. Voor het tweede tijdvak is €40 mln. beschikbaar. Het subsidieloket gaat open op zo kort mogelijke termijn, ik informeer u nader over de exacte datum. Subsidie is mogelijk voor een periode van maximaal 6 maanden, binnen de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. De voorwaarden blijven nagenoeg gelijk aan die over het eerste tijdvak. Inhoudelijke wijzigingen betreffen aandacht voor de AGB-registratie, ook moeten medewerkers uiterlijk 1 oktober daadwerkelijk in dienst komen.

De link naar de publicatie is: Staatscourant 2021, 29400 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl).

Voor meer informatie omtrent de verlenging van de subsidieregeling verwijzen we u graag naar deze website. Op 14 juni, 09.00 uur wordt op deze website tevens het aanvraagloket geopend.

Voor vragen over de regeling of het aanvraagproces kan contact opgenomen worden met cozo@minvws.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!