Conferentie Rookvrije Start groot succes

  • 12 oktober 2017
  • Nieuwsbericht
  • M&G Jeugdverpleegkundigen

Samen voor een rookvrije start, voor ieder kind!  Dat was het centrale thema tijdens het zeer goed bezochte symposium op 4 oktober. 

Nelleke Maas vertegenwoordigt de vakgroep Jeugdverpleegkundigen in de taskforce 'rookvrije start' en doet hierbij verslag van het succesvolle symposium. Het symposium werd geopend door  de voorzitter van de Taskforce rookvije start Clasien van der Houwen.

Het aanwezige publiek bestond uit een diversiteit aan geboortzorgprofessionals waaronder  verloskundigen, gynaecologenkinderartsen, huisartsen en een groot aantal verpleegkundigen waaronder kinder-, long-, obstetrie- en jeugdverpleegkundigen. Het aanwezige publiek werd vervolgens razendsnel bij het thema betrokken door Cabaretgroep MiER. Door enkele professionals kort te interviewen schetsten zij, met humor en fantastische woordgrappen, dagelijkse praktijkvoorbeelden waar eenieder zich in herkende. Ze gaven ons echte “opstekers”  mee om met“ (as) moeders” het stoppen met roken te bespreken.

Directeur generaal volksgezondheid van het ministerie van VWS , Angelique Berg, benadrukte het belang  van aandacht voor stoppen met roken. Zorgprofessionals hebben daarbij een zorgtaak. Zo rookt nog steeds 25% van de volwassen bevolking. Rookt 1 op de 11 zwangeren  door in de zwangerschap waardoor er 15.000 ongeboren kinderen dagelijks bloot staan aan tabaksrook.  Dat resulteert  erin dat jaarlijks 60 zuigelingen sterven aan de gevolgen van roken tijdens de zwangerschap. Confronterende cijfers die de noodzaak van aandacht voor Stoppen met roken noodzakelijk maken.

De TF rookvrije start heeft de afgelopen periode veel verschillende tools en activiteiten geïnitieerd en ontwikkeld. In de verschillende workshops zijn deze toegelicht en zijn ambassadeurs  bijgepraat door experts op het gebied van motiverende gespreksvoering,  bespreken van stoppen met roken binnen het programma VoorZorg, het addendum stoppen met roken- ondersteuning en behandeling tabaksverslaving bij zwangere vrouwen, het gebruik van de koolmoxyde meter! De Multidisciplinaire  e-learning Rookvrije start werd gelanceerd. Ambassadeurs wordt de (geaccrediteerde)  e-learning aangeboden en zij krijgen 10 gratis e-learnings mee ter ondersteuning bij de lokale implementatie.

Volgens Robert de Graaf, verslavingsarts, wordt het de hoogste  tijd roken te benaderen als een verslaving. Het is de meest voorkomende ziekte in ons land. Tabaksverslaving moet geproblematiseerd worden om de aandacht te krijgen die het nodig heeft. Het behandelen van tabaksverslaving krijgt nog te weinig urgentie. Ambassadeurs in de zaal spelen een belangrijke rol in het onder de aandacht brengen van dit thema! Tijdens de plenaire afsluiting, opnieuw begeleid door MiER, hangt er een positieve, actieve en hoopvolle sfeer. Velen zijn geïnspireerd geraakt en kunnen met de verschillende tools een goede start gaan maken. Meer informatie over de Taskforce Rookvrije Start en het ambassadeurschap is te vinden op de

website  https://rookvrijestart.rokeninfo.nl/

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.