Bijeenkomst voor thuiszorgmedewerkers over infectiepreventie

  • 26 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • Maatschappij & Gezondheid

Op 2 november 2021 om 14:15 zal een themabijeenkomst plaatsvinden over ‘Infectiepreventie in de thuiszorg’. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de antibioticaresistentie zorgnetwerken Noord-Holland en Flevoland. Het centrale thema van de bijeenkomst is infectiepreventie in de thuiszorg. Daarbij is een goede handhygiëne belangrijk, maar ook een juiste omgang met resistente bacteriën (BRMO) tijdens het werk. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om eventuele vragen m.b.t. infectiepreventie aan deskundigen infectiepreventie te stellen. Daarnaast wordt een project over infectiepreventie gericht op het verbeteren van de handhygiëne van GGD Hollands Noorden toegelicht. Accreditatie is aangevraagd voor de verpleegkundige beroepsvereniging(en). Meer informatie en het aanmeldformulier kan hier worden gevonden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!