Becommentariëring conceptrichtlijn 'obstipatie in de palliatieve fase'

  • 26 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

In september 2020 startte een multidisciplinaire werkgroep met de herziening van de richtlijn ‘obstipatie in de palliatieve fase’. Wij leggen nu graag de concepttekst van de richtlijn voor aan betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, als ook patiëntenorganisaties en relevante koepelorganisaties.
 
Commentaarronde
Wij ontvangen graag commentaar op deze conceptrichtlijn. Hiervoor hebben we een commentaarformulier opgesteld. Wij vinden het belangrijk je argumentatie te horen als je het niet eens bent met conclusies en/of aanbevelingen in deze conceptrichtlijn. Ook willen we graag weten welke wijziging je voorstelt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je eventuele problemen met betrekking tot de implementatie die je voorziet vermeldt.
De uiteindelijke richtlijn wordt in digitale vorm opgenomen op Pallialine. 

Wilt u uw reactie uiterlijk 31 oktober invullen op bijgevoegd commentaarformulier en sturen naar richtlijnen@venvn.nl. 

Autorisatie

Na beoordeling van de ontvangen commentaren en eventuele aanpassingen van de conceptrichtlijn, sturen wij de definitieve richtlijn ter autorisatie naar de bij de revisie betrokken verenigingen. De autorisatiefase start naar verwachting in december 2021. Als de richtlijn ter autorisatie wordt aangeboden, kan er geen inhoudelijk commentaar meer worden gegeven.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!

Gerelateerd