Bachelor Nursing 2020: dynamisch en innovatief

  • 17 oktober 2014
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • Maatschappij & Gezondheid

Het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) legt momenteel de laatste hand aan een nieuw, toekomstgericht opleidingsprofiel voor de hbo-verpleegkundige. Bachelor Nursing 2020 is een samenwerkingsproject tussen het LOOV en het werkveld. Stuurgroepvoorzitter Peter Koopman typeert die samenwerking als een innovatief en dynamisch partnerschap. Een groot compliment aan de drie themagroepen, maar ook aan de klankbordgroepen, waarin vele honderden deskundigen uit het werkveld hun visie hebben gedeeld.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het opleidingsprofiel, dat recht doet aan de grote uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Denk aan de belangrijke rol die wijkverpleegkundigen gaan spelen in de wijken. En aan de steeds complexere zorg voor ouderen, of ze nu thuis wonen, in een zorginstelling of in het ziekenhuis verblijven. Denk aan de ambulante zorgteams in de ggz. Ook ziekenhuiszorg zal in de toekomst vaker ambulant worden. Al die veranderingen vragen om een breed en robuust opgeleide verpleegkundige, die na haar hbo-opleiding in alle bestaande settings aan de slag kan.

Het nieuwe opleidingsprofiel legt daarvoor een stevige basis. Kritische beroepssituaties die iedere verpleegkundige herkent vormen een belangrijk onderdeel. Het profiel biedt veel keuzemogelijkheden, voor de hogescholen, maar ook voor de student. En, net zo belangrijk, voor het voortzetten van die innovatieve en dynamische samenwerking met het werkveld. Op 28 januari 2015 wordt het opleidingsprofiel in Nieuwegein gepresenteerd tijdens het Landelijk Congres Bachelor Nursing 2020. Er zijn al 350 deelnemers. Kom ook en word onderdeel van het succes! Zie www.loov2020.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.