Autonomie in de thuiszorg verhoogt werkplezier

  • 18 augustus 2015
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg die zelfstandig werken en initiatieven kunnen ontplooien in hun werk zijn meer bevlogen en overwegen minder vaak de zorgsector te verlaten. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL dat gepubliceerd is in International Journal of Nursing Studies. De uitkomsten van het onderzoek zijn een bevestiging van de weg die de zorgsector al is ingeslagen. Zo gaan wijkverpleegkundigen weer breed en generalistisch werken en krijgen zij bijvoorbeeld ruimte om netwerken te ontplooien. Daarnaast groeit het aantal zelfsturende teams in de thuiszorg.

Autonomie

Autonomie is één van de acht pijlers van het programma Excellente zorg van V&VN. Het doel van Excellente Zorg is om de gehele werkomgeving zo te beïnvloeden dat de positie en invloed van verpleegkundigen en verzorgenden verbeteren, de kwaliteit van zorg verbetert en het beroep ook voor anderen aantrekkelijker wordt.
Onder een hoge mate van autonomie verstaan de onderzoekers dat de zorgverlener op een zelfstandige manier werkt en vrij is om zelf initiatieven te ontplooien in het werk. De zorgverlener heeft invloed op de inhoud van de zorg en hoe de zorg georganiseerd wordt. Een autonome zorgverlener zoekt voor veel problemen zelf een oplossing.

Onafhankelijkheid

NIVEL-onderzoeker Erica Maurits: “Autonomie is extra belangrijk voor zorgverleners in de thuiszorg. Zij werken vaak één op één met hun cliënten en kiezen vaak voor de thuiszorg vanwege de flexibiliteit en onafhankelijkheid in het werk. Autonomie is dan ook een belangrijk aandachtspunt om zorgverleners te behouden voor de zorg."
Autonoom werken is belangrijk om verpleegkundigen en verzorgenden te behouden voor de thuiszorg. Want wanneer zij een hoge mate van autonomie ervaren in hun werk, denken zij er minder vaak over om de zorgsector verlaten dan verpleegkundigen en verzorgenden die weinig autonomie ervaren. Dit heeft te maken met hun hogere bevlogenheid, stellen de onderzoekers. Bevlogen zorgverleners voelen zich vitaal en energiek, zijn toegewijd en betrokken en gaan op in hun werk.

Oproep

Het behouden van verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg is belangrijk. Omdat steeds meer mensen zelfstandig thuis blijven wonen, zijn er extra verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg nodig. De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat werkgevers en beleidsmakers zich nog meer richten op het vergroten van de autonomie van thuiszorgprofessionals.

Het onderzoek is uitgevoerd onder deelnemers van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL en gepubliceerd in International Journal of Nursing Studies. De vragenlijst is ingevuld door 262 verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg (respons 67%).

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.