Ambassadeurstraject verbetert kwaliteit patiëntenzorg

  • 30 juni 2016
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

"Het traject 'Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige' is heel waardevol voor mijn persoonlijke ontwikkeling geweest", zegt Manuela van Stijn, wijkverpleegkundige bij Zorgbalans. "Ik heb geleerd om mezelf te profileren en kan beargumenteren waarom dit vak zo belangrijk is, ook naar bijvoorbeeld de wethouder of staatssecretaris Van Rijn. Dat is een groot geschenk."

De derde groep deelnemers van het traject 'Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige' hebben op woensdag 29 juni hun traject feestelijk afgerond. Zij ontvingen in Den Haag een certificaat uit handen van Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Meurs riep de ambassadeurs op kritisch te blijven. In september zal een vierde ambassadeurstraject, georganiseerd door de afdeling V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid van start gaan.

Casemanagers dementie
In het leertraject werd deze keer ook de casemanagers dementie meegenomen. Volgens de afdeling was dat een logische keuze: wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie hebben immers veel overeenkomsten in zowel de beroepsuitoefening als in de wijze waarop hun zorg wordt gefinancierd.

De resultaten van de trajecten op de kwaliteit van zorg zijn door Bureau Lambregts geïnventariseerd in het rapport Monitor 2014- 2515 Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige. Volgens het rapport dragen de ambassadeurs bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg in hun organisatie. Ook worden ze door hun zorgorganisaties vaak ingezet bij zorginhoudelijke overleggen en voorlichting aan het publiek. Van Stijn: "Ik probeer een boegbeeld te zijn voor de wijkverpleegkundige. Door de verworven competenties kan ik ook aan mijn werkgever duidelijk beargumenteren waarom ik iets wil veranderen."

Ambassadeurstraject voor alle verpleegkundigen M&G
Het eerste scholingstraject startte in 2013 op initiatief van V&VN, in samenwerking met ZonMw, om wijkverpleegkundigen een goede gesprekspartner te laten zijn. Tijdens het traject ontwikkelen wijkverpleegkundigen in acht maanden tijd persoonlijke én leiderschapskwaliteiten om zodoende hun vak op inhoudelijke wijze onder de aandacht te brengen.

De ambassadeurs behartigen belangen, lobbyen en onderhandelen in het belang van de beroepsgroep. Zij zijn met partijen in het veld in gesprek over de positionering en financiering van de wijkverpleegkundigen. De ambassadeurs zijn actief met presentaties, debatten, scholingen en politieke bijeenkomsten georganiseerd door V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid en binnen hun eigen organisaties.

De opbrengsten van het ambassadeurschap zijn zo waardevol dat V&VN Maatschappij & Gezondheid heeft besloten om ook een ambassadeurstraject te ontwikkelen voor jeugdverpleegkundigen en Verpleegkundigen Openbare gezondheidszorg.

44 deelnemers
In totaal hebben inmiddels 44 deelnemers het traject met succes afgesloten. .

De nieuwe gecertificeerden zijn:
- Joris Berlage (ZZGzorggroep)
- Carlijn Bomers (Careyn)
- Karin van Capelleveen (Stichting ActiVite)
- Katinka Eggels (Zuidzorg)
- Gerben Jansen (TWB, Thuiszorg Met Aandacht)
- Annemarie Keij (Stichting Groenhysen)
- Yvanka Klein Holte (Sensire)
- Remmelt de Koning (Beweging 3.0)
- Evelyn Naalden (TWB, Thuiszorg Met Aandacht)
- Mirjam Rozendal (Stichting Carinova Thuiszorg)
- Rosanne Steensma (Zorggroep Almere)
- Manuela van Stijn (Zorgbalans)
- Angela Stolwijk (Stichting ActiVite)
- Henrieta Maas - Van der Veeke (Thebe)
- Boris van Zalk (Icare)

Steun van Verzekeraars:
Tijdens de feestelijke bijeenkomst hebben Gia Wallinga (voorzitter afdeling Maatschappij & Gezondheid) en Bertien Dumas namens de zorgverzekeraar Menzis  een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarbij Menzis heeft toegezegd het ambassadeurstraject te ondersteunen. Eerder is een vergelijkbare overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar VGZ.

Groep drie presenteert de eigen opbrengsten 
Lees meer over het project Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.