Akkoord wijkverpleging 2018 rond

  • 29 juni 2017
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

De wijkverpleging hoeft niet af te wachten wat er tót en ná de kabinetsformatie zal gebeuren; de financiële ruimte tot en met 2018 en de verdere ontwikkeling van het vak, zijn vastgelegd in een zogeheten ‘tussenakkoord’ dat het ministerie van VWS heeft afgesloten met de relevante partijen, waaronder V&VN.

In het akkoord staat onder meer dat er in 2018 170 miljoen extra beschikbaar is om ook thuis medisch specialistische verpleging te kunnen bieden. In totaal trekt het kabinet 3,8 miljard euro uit voor de wijkverpleging. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de ontwikkelagenda: de kant die het vak op moet, verdere professionalisering en ruimte voor de wijkverpleegkundige om zelfstandig en vanuit expertise te kunnen handelen. De wijkverpleging speelt een heel belangrijke rol bij het langer thuis wonen van ouderen, het bevorderen van zelfredzaamheid en het behoud van regie. Daarom staat wetenschappelijke onderbouwing van het vak hoog op de ontwikkelagenda, net als het meetbaar maken van de uitkomsten van de zorg in de wijk.

Staatssecretaris Van Rijn van VWS is blij met het akkoord: “Wijkverpleegkundigen gaan ervaren dat zij de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen en verder te ontwikkelen. Ik heb de afgelopen jaren veel trotse wijkverpleegkundigen ontmoet. Ik ben er vast van overtuigd dat die trots alleen maar zal groeien als gevolg van deze afspraken.”

Aandacht voor personeelstekorten

Ook V&VN-directeur Sonja Kersten is blij met het akkoord. “Het belang van de wijkverpleging voor de ouderenzorg wordt gelukkig steeds meer zichtbaar; het is een belangrijke schakel in de totale zorgketen. Is er onvoldoende zorg voor mensen thuis, dan heeft dat direct effect op de capaciteit van ziekenhuizen en huisartsen. Juist daarom is het heel belangrijk dat we onze ogen niet sluiten voor de personeelstekorten in de wijkverpleging. We wisten al dat er een structureel tekort is aan wijkverpleegkundigen; daarover heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer eerder dit jaar al geïnformeerd. Op dit moment zijn er zo’n 1000 wijkverpleegkundigen te weinig. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen als we niets doen. Nog acuter is het bezettingsprobleem op de korte termijn – deze zomer. In veel regio’s wordt dat met veel kunst- en vliegwerk opgelost door uitzendkrachten en extra diensten. Dat legt niet alleen een hoge druk op de wijkverpleegkundigen en verzorgenden in de wijk, maar het kost ook nog eens veel extra geld. Daarom zullen wij hier aandacht voor vragen bij de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS, die volgende week over de wijkverpleging praat.”

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.