Afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen

  • 28 oktober 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

V&VN Wijkverpleegkundigen gaan vanaf 1 januari 2022 samen met het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) verder als een zelfstandige afdeling Wijkverpleegkundigen binnen V&VN.

We hebben elkaar nodig om een krachtig geluid uit te dragen zodat er meer mét ons en minder óver ons gesproken word. Ben je wijkverpleegkundige en wil je je aansluiten bij een afdeling met jouw vakgenoten? Meld je dan aan via de volgende link: https://mijn.venvn.nl/afdelingslidmaatschap-toevoegen.

Om een goed beeld te krijgen van de leden van de afdeling M&G die lid worden van de afdeling Wijkverpleegkundigen is het belangrijk om je lidmaatschap van de afdeling M&G (indien gewenst) vóor 1 december op te zeggen. Dat doe je door een mail te sturen naar info@venvn.nl. De contributie voor de afdeling wijkverpleegkundigen zal gelijk zijn aan de contributie van de afdeling M&G waarbij tot 1 januari 2021 het lidmaatschap van de afdeling Wijkverpleegkundigen gratis is.

De eerste afdelingsvergadering van de afdeling wijkverpleegkundigen zal begin 2022 plaatvinden. Daar presenteren wij onze definitieve plannen met betrekking tot beleid en begroting en het afdelingsreglement en deze zal ter stemming aan onze leden worden voorgelegd. Tevens zal dan het nieuwe bestuur worden benoemd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!