Afdeling V&VN Wijkverpleegkundigen

  • 25 november 2021
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Afbeelding Wijk Afdeling

V&VN Wijkverpleegkundigen gaan vanaf 1 januari 2022 samen met het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) verder als een zelfstandige afdeling Wijkverpleegkundigen binnen V&VN. We hebben elkaar nodig om een krachtig geluid uit te dragen zodat er meer mét ons en minder óver ons gesproken wordt. Ben je wijkverpleegkundige en wil je je aansluiten bij een afdeling met jouw vakgenoten? Meld je dan aan via de volgende link: https://mijn.venvn.nl/afdelingslidmaatschap-toevoegen

Bij het oprichten van de afdeling Wijkverpleegkundigen nemen we als wijkverpleegkundigen afscheid van de afdeling M&G. Voor een goede financiële afwikkeling is het belangrijk te weten welke leden zich aansluiten bij de afdeling Wijkverpleegkundigen. Dit kun je doen door je aan te melden bij de afdeling Wijkverpleegkundigen. Via de aanmeldlink is er een mogelijkheid om je gelijktijdig af te melden als lid van de afdeling M&G. Heel fijn wanneer dat snel gebeurt, bij voorkeur voor 1 december 2021.  De contributie voor de afdeling wijkverpleegkundigen zal gelijk zijn aan de contributie van de afdeling M&G waarbij tot 1 januari 2021 het lidmaatschap van de afdeling Wijkverpleegkundigen gratis is.

De eerste afdelingsvergadering van de afdeling wijkverpleegkundigen zal begin maart 2022 plaatsvinden. Daar presenteren wij onze definitieve plannen met betrekking tot beleid, begroting en het afdelingsreglement. Deze zal ter stemming aan onze leden worden voorgelegd. Tevens zal dan het nieuwe bestuur worden benoemd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!