5 minuten-registratie verplicht? Minister: "Stuur ze maar door"

  • 26 januari 2018
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • M&G Wijkverpleegkundigen

De 5 minuten-registratie die bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen en dementieverpleegkundigen vaak nog bij moeten houden, kwam vandaag aan de orde tijdens het Algemeen Overleg over de wijkzorg, palliatieve zorg en zorg voor mensen met dementie. De meeste politieke partijen begrijpen dat dit voor (wijk)verpleegkundigen een extra belasting is, maar het afschaffen lijkt maar niet te lukken.

Uit onderzoek van V&VN blijkt dat (wijk)verpleegkundigen die al hun werkzaamheden per 5 minuten moeten registreren, gemiddeld zo’n 30 procent van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Dat gaat ten koste van tijd voor de cliënt of patiënt, terwijl de werkdruk al hoog is door het tekort aan (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden.

Andere bekostiging nodig

Op de V&VN-actiedag #meerzorgminderpapier (20 november jl.) zei minister Hugo de Jonge al dat hij de 5 minuten-registratie liefst ziet verdwijnen. Dat dat nog maar mondjesmaat gebeurt, komt volgens hem door de manier waarop zorg wordt gecontracteerd. Dat kan anders, aldus de minister. We moeten af van de huidige uren- en productiegedrevenheid. Over accountants die 5 minuten-registratie zouden eisen van zorginstellingen, zei hij: ‘Ik ben bereid om met die accountants in gesprek te gaan.’ Tegen de zomer verwacht De Jonge het nieuwe bekostigingsmodel voor de wijkverpleging.

Kwaliteitskader wijkverpleging

Verschillende partijen stelden vragen over het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Is er bijvoorbeeld voldoende aandacht voor de preventie-kant van de wijkzorg? De minister benadrukte in zijn antwoord dat het véld bepaalt wat kwaliteit in de wijkverpleging precies is. Als minister wil hij daar bewust buiten blijven. Hij vindt dat er een goede discussie wordt gevoerd door de betrokken partijen (waarvan V&VN er één is), maar dat er tempo mag worden gemaakt. De Jonge wil dat het Kwaliteitskader in maart klaar is, anders laat hij het Zorginstituut ingrijpen. (V&VN houdt in februari nog 3 bijeenkomsten voor zorgprofessionals in de wijk om het Kwaliteitskader goed aan te laten sluiten bij de praktijk. Meld je aan!)

Ongecontracteerde zorg

Uit recent onderzoek, in opdracht van onder andere VWS, blijkt dat er een groot verschil is tussen gecontracteerde en ongecontracteerde zorg in de wijk: de ongecontracteerde zorgverleners hebben twee keer zoveel tijd nodig. Hoe dat precies komt, is niet duidelijk, want uit het onderzoek blijkt niet om wat voor patiënten (en zorgvragen) het gaat. Op dit moment groeit de ongecontracteerde zorg, door onder andere de budgetplafonds. Ook is het voor kleine zorgaanbieders soms onmogelijk om een contract af te sluiten met grote zorgverzekeraars. De Kamerleden zijn hier bezorgd over. De minister deelt hun zorg, omdat ongecontracteerde zorg geen mogelijkheid geeft om te sturen op kwaliteit en doelmatigheid. Hij beloofde de Kamerleden om met meer informatie te komen over de achtergronden en de achterliggende zorgvraag.

Lees ook de blog van Lex Tabak, namens de ZZP’ers in de zorg.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!