1e Algemene Ledenvergadering afdeling wijkverpleegkundigen

  • 30 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • Wijkverpleegkundigen
ALV Hamer

Donderdag 24 maart j.l. was de eerste ALV van onze afdeling wijkverpleegkundigen. Na de opening gaf Hugo Schalkwijk een interessante en interactieve presentatie over Verpleegkundig leiderschap in historisch perspectief. 

Aan ruim 40 leden van de afdeling presenteerde het nieuw te benoemen bestuur een korte terugblik op het afgelopen jaar en de plannen van het komend jaar. Eerst werden drie actieve leden:  Rieke van de Wetering, Christien Merkies en Betty Ouwendijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren, om van de vakgroep een afdeling te maken en de wijkverpleegkundige op vele plekken aan tafels te vertegenwoordigen.

Het nieuwe bestuur dat is benoemd tijdens de ALV bestaat uit: Valerie Schipper, Kim Bron, Froukje van der Honing, Marijn Weers, Noortje Schlattmann, Milanda Koopman en Olga van der Poel. Het bestuur wil zich met veel energie inzetten om de de stem van de wijkverpleegkundige zo goed mogelijk te laten horen. Dit alles samen met de vele enthousiaste en betrokken collega’s die nu meedenken in onder andere de expertkringen of bij richtlijnontwikkeling.
Het bestuur is te bereiken via het mailadres: wijkverpleegkundigen@venvn.nl

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)