Kwaliteitskader wijkverpleging

Waar moet goede zorg in de wijk aan voldoen? V&VN, de Patiëntenfederatie, ActiZ, ZorgthuisNL, Zorgverzekeraars Nederland en een groot aantal zorgprofessionals sloegen de handen ineen en ontwikkelden samen het kwaliteitskader wijkverpleging.

Wat betekent het voor jouw praktijk?

Steeds meer cliënten in de wijk blijven langer thuis wonen en hebben ingewikkelde zorgvragen. Toch was nog niet met alle partijen in de wijk afgesproken waar goede zorg in de wijkverpleging aan moet voldoen. Daarom is er nu het Kwaliteitskader Wijkverpleging (pdf). Doel hiervan is meer eenheid en een hogere kwaliteit van zorg.

 

Samenwerken in de wijk

Wijkverpleging gaat daarbij niet over alleen de wijkverpleegkundige maar over alle zorgprofessionals in de wijk: dus ook over gespecialiseerd verpleegkundigen, zoals de dementieverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk en verzorgenden in de wijk. Iedereen werkt met elkaar samen vanuit zijn of haar eigen rol.


Werken met het kwaliteitskader

In het Kwaliteitskader Wijkverpleging staat wat de cliënt van jou mag verwachten, maar ook wat jij van jezelf én van je werkgever mag verwachten. Preventie, de beste zorg voor jouw cliënt en leren en verbeteren staan centraal. Dat betekent ook dat niet meer alleen gekeken wordt naar productie, maar juist naar wat de zorg voor de cliënt oplevert! Het bekostigingssysteem van de zorg zal hier de komende jaren op worden aangepast. Het is de bedoeling dat in 2019 iedereen in de wijk met het Kwaliteitskader werkt.

Wat kun je doen?

V&VN maakte een werkdocument waarmee jij aan de slag kunt. Ook is het handig om te zorgen dat iemand uit je team het volledige Kwaliteitskader Wijkverpleging doorleest. Zijn dingen niet geregeld zoals in het Kwaliteitskader staat? Ga dan in gesprek met je team en je werkgever. Zo kun je iedereen aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid.

TIP! Laat het Kwaliteitskader Wijkverpleging regelmatig per onderdeel terugkomen in het teamoverleg; Wat betekent het voor jou?

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.