In de implementatiefase worden de vastgestelde interventies uitgevoerd. De planning van deze interventies is essentieel.

Door de drukte van alledag komt het vaak voor dat verpleegkundigen reactief en intuïtief werken: je handelt naar wat je ziet, hoort en aanvoelt. Dit is niet altijd effectief. Met geplande interventies en bijbehorende acties kun je effectievere zorg verlenen.

Planning

Als de interventie is vastgesteld, komen daar verschillende activiteiten uit voort. Een voorbeeld van een interventie is het behandelen van een wond bij een cliënt. De gehele wondverzorging, verdeeld over een bepaalde tijdspanne, bestaat uit verschillende acties en stappen die je doorloopt. In het geval van wondverzorging betekent dit onder andere het wassen van de wond, het plannen van een tussentijds overleg met de huisarts of het geven van instructies aan de cliënt over hoe hij/zij de eigen wondverzorging kan oppakken. Al deze stappen en acties neem je volgens voorschrift van een huisarts, wondverpleegkundige of een protocol.

Wijzigen van interventies

Als de situatie van de cliënt verandert – de wond gaat bijvoorbeeld ontsteken – is het van belang de interventie en bijbehorende acties aan te passen aan de nieuwe situatie. Doe dit in overleg met de huisarts of specialist. Een andere mogelijkheid is dat het gewenste resultaat van de interventie, en dus van de bijbehorende acties, is behaald.

Het is belangrijk dat je goed nadenkt over wat iemand zelf kan, weet en wil en met welk doel. Ook het inschakelen van en instructies geven aan de mantelzorger is een manier om het doel te behalen en de interventie te laten slagen.

Klinisch besluitvormingsproces

Het aanpassen van een interventie wanneer de behoefte van de cliënt is veranderd, is onderdeel van het klinisch besluitvormingsproces. Als wijkverpleegkundige blijf je – in elke fase van de zorg – scherp op de vraag of de geboden zorg nog wel de juiste is. Je blijft altijd kritisch en alert.

Dit artikel stond eerder op Kundig.nl en is met toestemming overgeplaatst naar het Kennisplatform van de V&VN-afdeling Wijkverpleegkundigen. Oorspronkelijke publicatiedatum: juni 2019. De website Kundig.nl is vanaf 31 maart 2023 niet langer te raadplegen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)