Wanneer duidelijk is welk doel en welk zorgresultaat je wilt bereiken, kun je de verpleegkundige interventies en activiteiten plannen. Die neem je op in het zorgplan. Wat is nodig om de interventies goed te kunnen plannen?

Voordat je daadwerkelijk de interventies gaat plannen, is het belangrijk dat je samen met de cliënt het gewenste resultaat van de zorg hebt afgestemd. Dit is essentieel voor het bepalen van de interventies. Zorg dat duidelijk is wat de cliënt wil bereiken, wat het doel is van de zorg en wat jij als wijkverpleegkundige kunt doen om dit doel te bereiken.

Wat is een interventie?

Heel kort gezegd zijn interventies te onderscheiden in vier groepen:

 • advies, instructie en begeleiding
 • behandeling (procedures toepassen)
 • coördinatie en/of casemanagement
 • monitoring

In de wijkverpleging werkt iedereen met een classificatiesystematiek. Bij elk classificatiesysteem hoort een interventie die gerelateerd is aan het doel van de cliënt en de verpleegkundige diagnose die je hebt gesteld. Een verpleegkundige interventie kan directe of indirecte zorg betreffen, een autonoom verpleegkundige handeling, een gedelegeerde medische (be)handeling of een door andere zorgverleners voorgeschreven handeling.

Stappenplan

Voor het plannen van de nodige interventies kun je dit stappenplan gebruiken:

1. Je verzamelt meer informatie over de mogelijke interventies.

 • Zijn ze aanvaardbaar voor de cliënt?
 • Zijn ze haalbaar voor de cliënt en zijn naasten?
 • Is er wetenschappelijk bewijs voor de interventies?
 • Zijn ze uitvoerbaar voor de cliënt en de zorgprofessional?
 • Wat zijn de capaciteiten van de verpleegkundige(n)?
 • Wat is de relatie met de diagnose (relevantie)?

2. Je kijkt naar mogelijke alternatieven. Samen met de cliënt weeg je de verschillende opties af.
3. Je vergelijkt de alternatieven met de criteria. Zijn de opties die de cliënt kiest in overeenstemming te brengen met de criteria?
4. Je maakt een keuze voor de best passende interventies met bijbehorende activiteiten.
5. Je implementeert de interventies.
6. Je evalueert de besluitvormingsstappen.

Doel van de interventies

Er is een enorme variatie in interventies en samenwerkingsmogelijkheden: van uitsluitend (preventief) advies en wijk- en doelgroepgerichte preventie tot intensieve, op individuele cliënten gerichte zorgverlening. Dat vraagt om brede expertise, durf en een grote mate van flexibiliteit, creativiteit en improvisatievermogen van de wijkverpleging als geheel, maar bovenal van jou als wijkverpleegkundige zelf. Bij het plannen van de interventies gaat het er steeds weer om dat je eraan bijdraagt dat de cliënt ‘de baas’ kan zijn en blijven in zijn of haar eigen huis, zichzelf kan zijn en blijven en zichzelf kan (blijven) redden.

Bij het plannen van de interventies gaat het er steeds weer om dat je eraan bijdraagt dat de cliënt ‘de baas’ kan zijn en blijven in zijn of haar eigen huis.

Aandachtspunten bij de interventies

Beschrijf de interventies zo SMART mogelijk: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgeboden.

 • Let erop dat je geen interventies plant waartoe de cliënt of de mantelzorger zelf in staat is.
 • Beschrijf ook de interventies die door andere disciplines worden uitgevoerd.
 • Geef duidelijk de tijdslimiet aan waarbinnen een resultaat behaald moet worden.
 • Geef aan welk deskundigheidsniveau noodzakelijk is om het resultaat te behalen. Bijvoorbeeld twee keer per week een wijkverpleegkundige en vijf keer per week VIG.

Dit artikel stond eerder op Kundig.nl en is met toestemming overgeplaatst naar het Kennisplatform van de V&VN-afdeling Wijkverpleegkundigen. Oorspronkelijke publicatiedatum: juni 2019. De website Kundig.nl is vanaf 31 maart 2023 niet langer te raadplegen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)