VBW.0819.2661
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Het triagemodel: een hulpmiddel om te bepalen wanneer en op welke wijze je cliënten in zorg neemt

De Covid-19-uitbraak heeft grote impact op de toegankelijkheid en continuïteit van de zorgverlening. We ervaren continuïteit-problemen, die met name het gevolg zijn van de richtlijn dat iedereen met Covid-19-gerelateerde klachten zich moet laten testen. In afwachting van de test en de uitslag kan er niet gewerkt worden. Oplopende wachttijden voor zowel het testen als de uitslag leiden in de wijkverpleging nu al tot capaciteits- en planningsproblemen. De verwachting is dat dit de komende maanden alleen maar erger zal worden.
VBW.0619.0445
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Verpleegkundig proces stap 1: de anamnese

De verpleegkundige anamnese is de eerste stap in het cyclisch verpleegkundig proces. Met de anamnese verzamel je als wijkverpleegkundige op systematische wijze gegevens die je een goed inzicht geven in de situatie van een cliënt, een groep cliënten of een wijk.
VBW.0619.0715
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Verpleegkundig proces stap 2: Hoe stel je een diagnose?

Op basis van de anamnese kun je een verpleegkundige diagnose stellen. Dit is de omschrijving van het probleem als conclusie van alle gegevens die je hebt verzameld via observatie en gesprekken.
VBW.0819.2626 V2
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Verpleegkundig proces stap 3: Hoe plan ik de resultaten?

Na de fase van gegevensverzameling en het vaststellen en formuleren van de verpleegkundige diagnose, ga je de resultaten vaststellen en beschrijven. Wat wil je bereiken, welke resultaten zijn wenselijk en haalbaar?
Thumbnail
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Verpleegkundig proces stap 4: Hoe plan ik de interventies?

Wanneer duidelijk is welk doel en welk zorgresultaat je wilt bereiken, kun je de verpleegkundige interventies en activiteiten plannen. Die neem je op in het zorgplan. Wat is nodig om de interventies goed te kunnen plannen?
6Ded57cb 97B8 4E5c 8Ca0 A5215c07e97f
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Verpleegkundig proces stap 5: Hoe voer ik de geplande werkzaamheden uit?

In de implementatiefase worden de vastgestelde interventies uitgevoerd. De planning van deze interventies is essentieel.
9D3d2417 24Ce 452B 9C8b F0538594d677
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Verpleegkundig proces stap 6: Hoe zorg ik voor zinvolle evaluaties?

Evalueren is een essentieel kenmerk van methodisch handelen. Het is geen vrijblijvend onderdeel van het verpleegkundig proces, maar een continu proces van plannen, uitvoeren en zo nodig de resultaten en interventies aanpassen. Hoe zorg je voor een zinvolle evaluatie?
VBW.0819.2799 V2
 • Afdelingen
 • Wijkverpleegkundigen

Hoe laat je het verpleegkundig proces zo effectief mogelijk verlopen?

Als wijkverpleegkundige werk je op de scheidslijn van het medische en het sociale domein. Je beweegt je tussen ‘care’ en ‘cure’ en richt je op herstel en palliatieve en chronische zorg. Je vervult een sleutelpositie in het verpleegkundig proces.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)