VBW.0619.0489
  • Afdelingen
  • Wijkverpleegkundigen

Wet zorg en dwang (Wzd)

De nieuwe Wet zorg en dwang is sinds 1 januari 2020 een feit. Van zorgprofessionals, en daarmee de wijkverpleegkundigen, wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van de inhoud van de nieuwe wet. Desalniettemin zijn er nog veel vragen rondom de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) Voor wie geldt de wet en hoe ga je hiermee om als wijkverpleegkundige? In dit artikel zetten we de belangrijkste punten op een rij.
VBW.0819.2949
  • Afdelingen
  • Wijkverpleegkundigen

Toetsingscriteria herbeoordeling indicaties

V&VN, Zorgverzekeraars Nederland en het NWG hebben samen een nieuw instrument ontwikkeld voor het doen van een second opinion voor de aanspraak op ‘verpleging en verzorging in de eigen omgeving’ vanuit de Zorgverzekeringswet. Het instrument is een praktisch handvat om – voor alle financieringsvormen – op een heldere, eenduidige manier te indiceren.
VBW.0619.0784
  • Afdelingen
  • Wijkverpleegkundigen

Normenkader voor de verpleegkundige indicatie en organisatie van zorg

Verpleegkundigen, cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten hebben zich met elkaar verdiept in de essentie van het beroep van verpleegkundige en verzorgende. Resultaat hiervan is het ‘Normenkader voor verpleegkundige indicatiestelling’*. Professionals, zorgorganisaties en verzekeraars kunnen hieraan toetsen of de indicatiestelling plaatsvindt conform het normenkader van de beroepsorganisatie.
VBW.0819.2705
  • Afdelingen
  • Wijkverpleegkundigen

De wijkverpleegkundige in 2020: competentiegebieden

Als wijkverpleegkundige ben je de spil in de wijk als het gaat om het verbinden van zorg, wonen en welzijn. Je houdt je bezig met curatieve zorg, maar ook met preventie van ziekte en bevordering van gezondheid – voor zowel de individuele cliënt als voor de wijk waarin je werkzaam bent. De rollen en verantwoordelijkheden zijn samengevat in het CanMEDS-model. 
VBW.0819.2737
  • Afdelingen
  • Wijkverpleegkundigen

Wat is er veranderd sinds 2015?

Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervallen en maakt de extramurale verpleging en verzorging onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet (ZVW). Wat is er precies gewijzigd en wat is de impact daarvan op jouw dagelijks werk als wijkverpleegkundige?

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)