Zorgtechnologie is een ontwikkeling dat we niet kunnen negeren en de noodzaak hiervan voor toepassing in de wijkverpleging, maar we zijn ons bewust van de mogelijke gevolgen. Wijkverpleegkundigen zijn gewend om bij cliënten thuis breed te kijken; we gebruiken al onze zintuigen.

De inzet van zorgtechnologie zal de frequentie van, en de vorm van de bezoeken bij mensen thuis, beïnvloeden. Maw.; door inzet van Zorgtechnologie komen wijkverpleegkundigen minder bij de mensen thuis, maar de inzet van zorgtechnologie thuis geeft de cliënten meer zelfstandigheid, vrijheid en autonomie.

De Expertkring Zorgtechnologie is begin 2022 gestart. Het is een kleine groep gemotiveerde wijkverpleegkundigen. De komende periode willen we ons richten op het bepalen van het gezamenlijk doel en visie.

Wij zijn allemaal geïnteresseerd in de ontwikkelingen van zorgtechnologie en de toepassing hiervan in de wijkverpleging. Wij volgen landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie en houden elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in dorp en stad.

Naast het delen van kennis en ervaringen bij het gebruik van zorgtechnologie, hebben we ook oog voor het betrekken van mantelzorgers, familie en buurtbewoners bij de inzet van zorgtechnologie thuis. Een van die redenen is dat bij het inzetten van zorgtechnologie aan huis, het belangrijk is en blijft om het netwerk van de zorgvrager, indien mogelijk, hierbij te betrekken.
De waarde van een bestaand netwerk kan hierdoor efficiënter worden ondersteunt.

Als lid van de expertkring draag je bij om de ontwikkelingen rondom technologie in jouw werkgebied te delen met verschillende wijkverpleegkundigen uit het hele land. Hierbij hebben we ook aandacht voor groepen in de samenleving met beperkte digitale-vaardigheden en weinig kennis van zorgtechnologie. We denken hierbij aan migranten en inwoners die de Nederlandse taal beperkt beheersen, inwoners zonder internet en/of zonder smartphone, analfabeten, inwoners met angst voor gebruik van zorgtechnologie en inwoners met een zintuigelijke beperking.

In de afgelopen maanden signaleren we dat er op het gebied van zorgtechnologie al veel gebeurt in Nederland. De ontwikkelingen gaan snel. In verschillende regio’s zijn er mooie toepassingen van zorgtechnologie.

Wij missen echter een duidelijk overzicht.

Wat is er per gebied or regio aan zorgtechnologie ontwikkeld, welke innovaties zijn er aan huis ingezet, wat zijn de kosten voor de gebruiker en welke risico’s zijn er? En last but not least; wat zijn de ervaringen van de gebruikers?
Het gebruiksgemak, de aanschafprijs, de veiligheid en de ervaring van de gebruikers zijn belangrijke criteria.

Een mooi voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Landelijke -Zorg Estafette. Per regio krijgt men een presentatie van organisaties en door middel van voorbeelden een indruk waar organisaties mee bezig zijn. 

Samengevat:

Als expertkring kijken we breed naar het inzetten van zorgtechnologie thuis. We willen ons nader informeren over de huidige ontwikkelingen van zorgtechnologie en de mogelijkheid ervan voor gebruik thuis, voor alle groepen in de samenleving.

Criteria hierbij zijn o.a.:

De toegankelijkheid (huren/kopen via bijvoorbeeld uitleen of Comfortwoningen), het gebruiksgemak, de aanschafprijs, de veiligheid en de ervaring van gebruikers.

Wat is de meerwaarde voor de bewoner en zijn netwerk en wat is de invloed hierbij op het contact tussen het wijkteam, de wijkverpleegkundige en de bewoner.

Wij komen vier keer per jaar online bij elkaar.
In het najaar is er een gezamenlijke digitale afsluitende bijeenkomst van alle expert kringen.

Wil je meer informatie over de expertkring?

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!