Wijkverpleegkundigen hebben sinds de hervormingen van het zorglandschap de autonomie over hun vak teruggekregen. In dit veranderend zorglandschap wonen mensen langer thuis en start en eindigt een reis door het zorglandschap veelal in hun vertrouwde woonomgeving.

Door de technologische vooruitgang zijn er bij ziekte en beperking steeds meer behandelmogelijkheden. Mensen worden steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen waardoor ziekenhuiszorg en Wijkverpleging steeds dichter bij elkaar komen te liggen. In een tijd waarin ook sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt worden we als professionals uitgedaagd om efficiënt en effectief met elkaar samen te werken zodat we kwaliteit van zorg kunnen waarborgen; als verschillende zorgaanbieders in de wijk maar ook met zorgaanbieders in de tweedelijns. We worden uitgedaagd om anders te kijken, anders te denken én anders te doen. Tijdens de corona-pandemie werden we flink uitgedaagd maar bleek er ook veel mogelijk. Met behulp van zorgtechnologie waren we bijvoorbeeld in staat om complexe en veilige zorg te leveren in de thuissituatie.

Als wijkverpleegkundigen hebben we een belangrijke rol in het indiceren en organiseren van persoonsgerichte en kwaliteitszorg. Hierbij sturen we op eigen regie en zelfredzaamheid van de zorgvrager. Wanneer ziekenhuiszorg en Wijkverpleging steeds dichter bij elkaar komt te liggen is het cruciaal om iemand te hebben die de centrale regie houdt bij mensen thuis. De wijkverpleegkundige heeft, samen met de huisarts en praktijkverpleegkundige (POH-S), altijd de casusregie. Mits anders afgesproken en vastgelegd.

Samengevat

Wij vinden het belangrijk dat steeds zichtbaarder wordt wat er allemaal mogelijk is in de wijk, en wat de Wijkverpleegkundige hierin betekent. Zodat onze collega’s in de andere disciplines daar kennis van kunnen nemen en de samenwerking in de keten, doelmatig en efficiënt verloopt.

In de expertkring leren we van en met elkaar, over de muren van de instellingen heen om samen de eerstelijns te versterken.‘ Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om zelf onderwerpen of casuïstiek in te brengen. Gezamenlijk bepalen we de inhoud van de bijeenkomsten.

Op verzoek kan een expert uitgenodigd worden als gastspreker tijdens een bijeenkomst van de expertkring.

Meer informatie

Wij komen 5 keer per jaar online bij elkaar. In het najaar is er een gezamenlijke digitale afsluitende bijeenkomst van alle expert kringen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)