Ambassadeurstraject wijkverpleegkundige

Op het terrein van de wijkverpleging volgen de ontwikkelingen elkaar in een hoog tempo op. De projecten Versterking verpleging thuis en de ontwikkeling van het expertisegebied Wijkverpleegkundige, zijn hierbij belangrijke middelen. Het bestuur van V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen, ZonMw en de ZonMw-programmacommissie ‘Preventie kracht’ en ‘Zichtbare schakel’, signaleren dat er grote behoefte is aan leiderschapsontwikkeling. Bij de beroepsgroep wordt dit stevig op de kaart gezet. De wijkverpleegkundige komt weer terug!

Doel van het leertraject

V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid ondersteunt door middel van het ambassadeurstraject talentvolle wijkverpleegkundigen om de beroepsgroep op lokaal, regionaal en landelijk niveau te vertegenwoordigen. Vanuit het programma Zichtbare schakel, 'de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt' van ZonMw is aangegeven dat voor de borging van de brede wijkverpleegkundige functie en de continuering van de reeds ingezette activiteiten er een grote noodzaak is om talentvolle wijkverpleegkundigen te ondersteunen. Het was dan ook voor de hand liggend dat ZonMw en V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen in 2013/2014 nauw hebben samengewerkt om dit project van de grond te krijgen. De organisaties zijn in 2013 gezamenlijke een pilot gestart waarin een scholingstraject is ontwikkeld en uitgevoerd onder de titel Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige. De deelnemers aan dit leertraject zijn na afronding van het traject in staat belangen te behartigen, te lobbyen en te onderhandelen in het belang van de beroepsgroep. Zij kunnen met partijen in het veld in gesprek gaan over positionering en financiering van de wijkverpleegkundigen.

De Ambassadeurs worden ingezet bij presentaties, debatten, scholingen en politieke bijeenkomsten door V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid en hun eigen instellingen.

Ambassadeursgroepthemapagina

Een kroonjaar voor het ambassadeurstraject. Op 11 september 2017 is de 5e groep gestart met het leertraject 'Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige'. 13 wijkverpleegkundigen en 2 casemanagers dementie, afkomstig van organisaties uit het hele land gaan de komende 9 maanden aan de slag om hun leiderschapsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Groepsfoto Groep 6

Op 13 september 2018 is de 6e groep gestart met het ambassadeurstraject voor de wijkverpleegkundige. Hiermee komt het totaal aantal ambassadeurs uit op 90 wijk- en Dementieverpleegkundigen. Inmiddels zijn overal in Nederland ambassadeurs actief: van Limburg tot Noord-Holland en van Groningen tot Zeeland. De ambassadeurs vormen met elkaar inmiddels een landelijk dekkend netwerk van wijkverpleegkundigen.

Ambassadeurstraject

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!