Geestelijke gezondheidszorg
Onderwerp: GGZ-verpleegkunde
Instantie: Inholland
Linkedin: Berno van Meijel

Onderzoekslijnen

Het onderzoeksprogramma van de onderzoekslijn GGZ-Verpleegkunde is breed van opzet. We verrichten beschrijvend onderzoek waarvan de kennis benut kan worden voor toekomstige interventieontwikkeling. Voorbeelden zijn het onderzoek naar zorgbehoeften van depressieve ouderen en de beleving van vrijheidsbeperking op acute opname-afdelingen. De onderzoekslijn ontwerpt ook scholings- en interventieprogramma's, bijvoorbeeld ten aanzien van de effectieve omgang met zelfbeschadigend gedrag of de zogenaamde collaborative care programma's voor patiënten met een bipolaire stoornis of een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Deze programma worden ook op hun effecten onderzocht.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!